Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
vrijdag 24 januari 2020, 14:32 - Jos Koets
#hypotheek

De meeste mensen die een huis kopen hebben een hypotheek nodig. Het kiezen van de juiste hypotheekvormen en rentevaste periode lijkt eenvoudig, maar in de praktijk is dat niet zo. Eigenlijk kan ook pas achteraf worden bekeken of de beslissingen die zijn genomen de juiste zijn geweest.

Het is in ieder geval ook belangrijk om naar het risico bij overlijden te kijken. Zeker als twee personen samen een woning kopen. Een hypotheek moet namelijk betaalbaar blijven als onverwachts de partner komt te overlijden. Nog niet zo lang geleden was een overlijdensrisicoverzekering verplicht, maar deze verplichting geldt tegenwoordig vaak niet meer. Het is begrijpelijk dat vooral jonge mensen minder stil staan bij de kans op overlijden, maar afzien van een overlijdensrisicoverzekering kan tot grote problemen leiden!

Sterftecijfers

In 2018 overleden in Nederland 153.363 personen: 74.522 mannen en 78.841 vrouwen. Dit komt overeen met 871 per 100.000 mannen en 909 per 100.000 vrouwen. In 2018 was de absolute sterfte voor mannen het hoogst in de leeftijdsklasse van 80 tot en met 84 jaar en voor vrouwen in de leeftijdsklasse van 85 tot en met 89 jaar. Op de leeftijd van 85 jaar en ouder stierven meer vrouwen dan mannen. De belangrijkste reden hiervoor was dat er in 2018 veel meer oudere vrouwen dan oudere mannen waren (bekijk meer cijfers).

Uit deze cijfers blijkt in ieder geval dat vrouwen langer leven dan mannen. Wie een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluit, is niet meer verplicht een overlijdensdekking af te sluiten. Voor hypotheken zonder NHG hangt het van de hypotheekvoorwaarden van de betreffende bank af. Er zijn nog banken die een overlijdensdekking wel verplicht stellen als het hypotheekbedrag hoger is dan een bepaald percentage (meestal 80%) van de waarde van de woning. Zie onderstaand voorbeeld ter verduidelijking.

  • Hoogte hypotheek 200.000 euro
  • Waarde woning 210.000 euro
  • Overlijdensdekking boven 80% verplicht
  • Minimale dekking van de verzekering: 200.000 -/- 80% van 210.000 = 32.000 euro.

Deze overlijdensdekking kan op drie manieren afgesloten worden:

  • Gelijkblijvende dekking over de gehele looptijd
  • Lineair dalende dekking
  • Annuitair dalende dekking

Situatie bij overlijden goed in kaart brengen

Een goede hypotheekadviseur zal altijd de situatie bij overlijden goed in kaart brengen. Bij twee werkende huizenbezitters is meestal een nabestaandenpensioen van toepassing. Samenwonenden zullen via de notaris een samenlevingscontract moeten laten opstellen om het nabestaandenpensioen actief te maken. Dit moet ook worden doorgegeven aan de werkgever die het dan weer kan doorgeven aan de maatschappij waar het pensioen loopt. Bovendien zal er bij samenwonenden geregeld moeten worden dat bij een overlijden van de partner de nabestaanden van deze partner niet de helft van de woning opeisen!

Een overlijdensrisicoverzekering is tegenwoordig niet meer verplicht. Maar dat wil niet zeggen dat deze verzekering ook nooit meer nodig is!

Jos Koets
Jos Koets Financieel adviseur en schrijver

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.