Anneke Ranzato-Versloot

Anneke Ranzato-Versloot

Contentmanager HomeFinance
hypotheken
Gepubliceerd op: 29-1-2020 om 08:23

Fascinerend verhaal op RTLZ.nl over de berekening van de boeterente bij het oversluiten van een hypotheek door Van Lanschot. Het fascinerende vind ik niet eens dát Van Lanschot een te hoge boeterente berekent, maar vooral de werkwijze van het Kifid.

Boeterente bij hypotheken

Het is al een tijd lang stil rondom het onderwerp 'boeterente'. Dus even ter opfrissing: het gaat om het bedrag dat je aan de bank moet betalen als je jouw hypotheek oversluit.

Je hebt een overeenkomst met de bank om voor een bepaalde periode een x-hypotheekrente te betalen. Die overeenkomst breek je open als je de hypotheek overzet naar een andere bank (of zelfs bij dezelfde bank) met een nieuwe hypotheekrente. De bank krijgt niet wat je met ze hebt afgesproken, dus moet je het verschil betalen. Dat is niet zo gek.

Er is een paar jaar geleden het nodige te doen geweest omtrent die boeterente. Banken gebruikten verschillende rekenmethodes, wat leidde tot grote verschillen. Ergens in 2016 werd er een Europese richtlijn (MCD) ingevoerd waar banken zich aan moesten houden bij het berekenen van die boeterente. De crux: de boete mocht niet hoger zijn dan het financiële nadeel van de bank.

Bereken jouw boeterente

Begin 2017 bepaalde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dat banken die zich daar nog niet aan hielden hun klanten met terugwerkende kracht moesten compenseren voor de teveel betaalde aflosboete.

Klacht over de berekening van de boeterente

Het Kifid is het Klachteninstituut voor de financiële dienstverlening. Heb een meningsverschil met een bank, verzekeraar of tussenpersoon en kom je er onderling niet uit, dan kun je naar het klachteninstituut stappen. Daar wordt dan beoordeeld of jij gelijk hebt of de tegenpartij - zonder dat er een rechter aan te pas komt. Dus heb je een geschil over de hoogte van de boeterente die hebt betaald... dan stap je naar het Kifid.

Kifid geeft de bank gelijk...

In deze specifieke zaak gaf het Kifid in eerste instantie het gelijk aan Van Lanschot. De bank had niets verkeerd gedaan, de klant had het nakijken. Dit was ook nog eens een bindende uitspraak, dus verdere stappen zijn niet meer mogelijk.

... maar verandert van mening

Wat schetst de verbazing? Inmiddels is het Kifid van mening veranderd! 

"Wij hebben geoordeeld dat de manier van berekenen die Van Lanschot toepaste niet in lijn was met de leidraad van de AFM."

Deze nieuwe conclusie kwam voort uit een latere klachtenbehandeling van een vergelijkbare zaak. 'Voortschrijdend inzicht', noemt het Kifid dit. Allemaal leuk en aardig, maar de mevrouw van wie de klacht is afgewezen kan er - vanwege die bindende uitspraak - niets mee. Raar toch? Zou het Kifid hier niet haar verantwoordelijkheid moeten nemen en de eerdere uitspraak moeten schrappen - in het kader van dat voortschrijdend inzicht?

Van Lanschot gaat in hoger beroep

Maar... de strijd bij het Kifid is voor Van Lanschot nog niet gestreden. De bank is het namelijk niet eens met de nieuwe zienswijze van het klachteninstituut. 

"Wij zijn van mening dat onze berekening transparant is, niet leidt tot een hogere vergoeding, niet in strijd is met de AFM-leidraad en voldoet aan de voorwaarden van wet- en regelgeving."

Van Lanschot gaat in hoger beroep bij het Kifid om de nieuwste uitspraak aan te vechten. Wie weet, krijgt mevrouw alsnog haar compensatie als de bank ook hier in het ongelijk wordt gesteld?

Meer klachten over het Kifid

Deze situatie staat niet op zichzelf: er zijn veel mensen die problemen hebben met het Kifid. Afgelopen maandag had Radar het item: Kifid: voor de consument of voor de bank?

Dit is niet nieuw, er komen al jaren regelmatig klachten over het Kifid in het nieuws. Soms omdat iemand er gewoon van baalt dat-ie geen gelijk heeft gekregen, soms inderdaad met uitspraken waar je flinke vraagtekens bij kunt zetten.

Wil jij op de hoogte blijven van ontwikkelingen rondom geldzaken?
Schrijf je in voor onze gratis HomeFinance MailService!

Nu aanmelden

Aangemaakt door mr. O.H.A. Mo-Ajok op 24-04-2020 13:22

Welke concrete zorgverplichtingen op een opdrachtnemer rusten verschilt van geval tot geval. De zorgplicht van de opdrachtnemer dient om die reden als een bundel van concrete zorgverplichtingen te worden opgevat. Kenmerkend voor deze zorgplichten is, dat zij de behartiging van andermans belang en bescherming van kwetsbare individuen beogen, zodat een goed opdrachtnemer naar beste vermogens met de belangen van de opdrachtnemer rekening dient te houden. De reden hiervoor is het beschermen van de particulier die in het maatschappelijk verkeer meestal als zwakkere partij wordt aangemerkt. Uit de zorgplicht vloeien onder andere de volgende verplichtingen voort: i. de verplichting tot het voorop stellen van het belang van de opdrachtgever; ii. waarborgingsplichten (bijvoorbeeld het vermijden van risico’s); iii. plicht tot ongevraagd (spontaan) handelen ten behoeve van de opdrachtgever; iv. waarschuwingsverplichtingen; v. informatieverplichtingen. In de rechtspraak van de Hoge Raad en de Gerechtshoven is inmiddels uitgekristalliseerd wat “de zorg van een goed opdrachtnemer” voor dienstverleners die behoren tot gereglementeerde beroepen in de uitvoering van hun werkzaamheden impliceert. Uit recente en constante jurisprudentie kan worden afgeleid dat op een professionele dienstverlener bij de uitvoering van de opdracht van een opdrachtgever onder meer de verplichting rust om: i. de belangen van de opdrachtgever voorop te stellen, waaruit een inspanningsplicht voortvloeit en de verplichting tot het verstrekken van juiste en volledige informatie; ii. zijn bewakings- en waarborgingsplicht in acht te nemen, waaruit de verplichting voortvloeit tot het beschermen van de opdrachtgever tegen voorzienbare en vermijdbare risico’s; iii. de opdrachtgever in het geval voorzienbare en vermijdbare risico’s te waarschuwen.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.