Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
dinsdag 1 december 2020, 08:53 - Anneke Ranzato-Versloot
#zorgverzekering

Als je zorg krijgt worden daarvoor kosten gemaakt, dat snapt iedereen. Die kosten moeten betaald worden, zoveel is ook wel duidelijk. Maar door wie? In Nederland wordt het geld opgehoest via de zorgpremies, via je inkomen, via eigen bijdragen en door de overheid.

Verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage

Eigen bijdrage... bedoel ik niet eigen risico? Nee, dat is iets anders! Toen ik gisteren nieuwe medicijnen kreeg besefte ik me dat ik er echt even over moest nadenken hoe dat precies zit. Reden genoeg om het even op een rijtje te zetten. Voor mezelf, en dan ook meteen voor jou.

Hoe zit dat met eigen risico en eigen bijdrage voor zorg?

Eigen risico in je basis zorgverzekering

Het eigen risico, daar hebben we het wel vaak over. Het is immers één van de beslissingen die je moet nemen bij het inrichten van je zorgverzekering voor het nieuwe jaar. Houd je het bij het verplichte eigen risico van € 385 in 2021, of kies je voor een hoger eigen risico (maximaal € 500 extra) om premie te besparen?

Kort samengevat kunnen we over het eigen risico zeggen:

 • geldt alleen vanaf 18 jaar
 • is een vast bedrag per jaar (€ 385 in 2021)
 • geldt alléén voor zorg uit de basisverzekering
 • is niet van toepassing voor bepaalde basiszorg - zoals een bezoek aan de huisarts
 • er is geen vergoeding voor het eigen risico mogelijk

Zorgverzekeringen vergelijken

Eigen bijdrage voor zorg

De eigen bijdrage staat los van de zorgverzekering op zich. Het houdt letterlijk in dat er zorg is waarvoor je een deel van de kosten zelf moet betalen - óók als je ervoor verzekerd bent. Bijvoorbeeld bij:

 • bepaalde medicijnen
 • hoortoestel
 • kunstgebit
 • kraamzorg
 • zittend ziekenvervoer

Een volledige lijst vind je bij de Rijksoverheid. Het kan hierbij gaan om zorg die onder de basisverzekering valt of onder de aanvullende verzekering.

Sommige aanvullende zorgverzekeringen hebben dan dan weer een vergoeding voor 'Eigen bijdrage GVS'. GVS staat voor Geneesmiddelen Vergoeding Systeem - het gaat hier dus om een vergoeding voor de eigen bijdrage die je moet betalen voor medicijnen vanuit de basisverzekering.

Informatie over aanvullende zorgverzekeringen

Maximaal € 250 aan eigen bijdrage

Nu kan dat behoorlijk oplopen, de kosten van zorg waarvoor je een eigen bijdrage moet betalen. Daarom is er sinds kort een maximum bepaald: de eigen bijdrage kan in 2019, 2020 en 2021 niet meer worden dan € 250.

Wanneer wel en niet betalen bij de apotheek?

Tot zover best helder, vind je niet? Alleen die medicijnen... gisteren haalde mijn man medicijnen voor mij op bij de apotheek en moet voor één medicijn een beetje betalen. Een paar euro, gaat nergens over. Toch vraag ik me af: hoe zit dat dan? Wanneer moet je wél en wanneer níet betalen bij de apotheek?

Vergoeding voor medicijnen

Eigen bijdrage afhankelijk van prijs medicijn

Dat heeft te maken met de prijs van het medicijn dat je ophaalt. Dat medicijn valt in een bepaalde groep - afhankelijk van de 'werkzame stof' die erin zit. Per groep bepaalt de overheid een maximale vergoeding uit de basisverzekering. Is jouw medicijn duurder, dan betaal je de rest als eigen bijdrage. Dat weet je meestal niet van tevoren als je naar de apotheek gaat, tenminste niet als je die medicijnen nog niet eerder hebt gebruikt.

Apotheek stuurt rekening naar zorgverzekeraar!

Dan lees ik bij Zorginstituut Nederland:

Daarnaast betaalt de verzekerde zijn eigen bijdrage sinds 2019 niet meer aan de balie bij de apotheek. De apotheek meldt bij welke geneesmiddelen een eigen bijdrage betaald moet worden. De apotheek stuurt de rekening naar de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar brengt de eigen bijdrage later weer bij de verzekerde in rekening.

Dus ... eigen bijdrage betalen bij de apotheek is helemaal niet meer aan de orde? Hoe zit dat dan met de betaling van gisteren? Ik ben nieuwsgierig en loop naar beneden om de afrekening te bekijken. Daar staat wel echt het medicijn op, niet iets van 'terhandstellingskosten' ofzo.

Medicijnen die niet vergoed worden

Dan besef ik me: er zijn óók medicijnen die níet vergoed worden. Of ze nu door de huisarts worden voorgeschreven of niet, dat maakt niet uit. Op Medicijnkosten.nl kun je nakijken hoe dat zit voor jouw medicijn. En inderdaad, als ik het opzoek in de geneesmiddelenlijst zie ik dat deze pillen niet vergoed worden. Het is zelfs zonder recept verkrijgbaar. Helder!

Samenvallen eigen bijdrage en eigen risico

Nog een vraag: hoe zit het als de eigen bijdrage en het eigen risico samenvallen? Voor één soort zorg? Kan dat? Ja, dat kan. Qua centen gaat het dan op deze volgorde:

 1. je betaalt éérst de eigen bijdrage
 2. het bedrag dat overblijft valt onder je verplichte eigen risico
 3. wat dan overblijft gaat naar je vrijwillige eigen risico, als je dat hebt
 4. het bedrag dat dan nog over is wordt door jouw zorgverzekeraar betaald

Voorbeeld: medicijnen met eigen bijdrage

Laten we even bij de medicijnen blijven. Stel: je gebruikt een medicijn dat € 1.200 kost. Er zijn goedkopere alternatieven - de maximale vergoeding uit de basisverzekering is € 500. De eigen bijdrage zou dan € 700 zijn (€ 1.200 - € 500) - maar die is maximaal € 250. Als je geen vrijwillig eigen risico hebt gaat het dan zo:

 1. Eigen bijdrage : € 250 (maximum)
 2. Verplicht eigen risico : € 385
 3. Vrijwillig eigen risico : geen
 4. Vergoed door zorgverzekeraar: € 565  (€1.200 - € 250 - € 385)

Samengevat: vergoeding kosten medicijnen

Snap je het nog? Ik wel, geloof ik. Als het gaat om medicijnen zijn er dus verschillende mogelijkheden:

 • ze worden niet vergoed (zoals de mijne)
 • ze worden wel vergoed, maar niet helemaal (te duur, er zijn goedkopere alternatieven met dezelfde werkzame stof)
  - je betaalt een eigen bijdrage tot max € 250 per jaar
  - die eigen bijdrage kan eventueel vergoed worden vanuit je aanvullende zorgverzekering
 • ze worden helemaal vergoed

Het bedrag dat vergoed wordt valt vervolgens onder het eigen risico van je basisverzekering (als de medicijnen voor een volwassene zijn, voor kinderen is er geen eigen risico).

Zullen we je meer vertellen over zorg enzo?

Meld je aan voor onze Update Zorgverzekeringen!

Nu aanmelden

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.