Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
dinsdag 2 maart 2021, 08:34 - Anneke Ranzato-Versloot
#overige

Zzp'ers in de financiële problemen... dat komt door de coronacrisis helaas veel voor. Des te schokkender vond ik het om te lezen dat schuldhulp voor zzp'ers niet goed geregeld is. Hoezo dat dan? Schuldhulp is toch geregeld door de gemeente, voor al hun inwoners...?

Schuldhulp geweigerd - meldpunt ombudsman

Gisteren las ik op AD.nl dat de Nationale Ombudsman (Reinier van Zutphen) heeft aangegeven dat er signalen zijn dat zzp'ers worden geweigerd voor schuldhulp, of dat er voor hen simpelweg nog geen hulp bestaat. Goed om te zien dat hij dat aanpakt met een groot onderzoek naar de gemeentelijke schuldhulpverlening aan zzp'ers. Hij heeft een meldpunt geopend:

Per 1 maart 2021 opent de ombudsman een meldpunt. U kunt zich per e-mail melden via meldpuntzzp@nationaleombudsman.nl. Telefonisch aanmelden kan ook via het gratis nummer 0800-33 55 555.

Zzp'ers niet in de steek laten

Ja, er is een steunpakket vanwege de coronacrisis. En ja, ik ben daar in verschillende blogs best heel stellig over geweest - dat die steun er moet zijn voor degenen die dat echt nodig hebben. Dat ik daarom voorstander ben van de partnertoets en tot op zekere hoogte ook van een vermogenstoets. Dat wil alleen niet zeggen dat ik vind dat zzp'ers maar in de steek gelaten moeten worden als ze het niet redden.

Hulp moet er zijn voor wie dat nodig heeft

Hulp moet er zijn voor iedereen die dat nodig heeft. Ongeacht hoe je in jouw probleemsituatie terechtgekomen bent - als je de stap zet om hulp te zoeken om uit die problemen te komen moet het niet zo zijn dat je weggestuurd wordt.

Onacceptabel gedrag

Ja, als je onacceptabel gedrag vertoont - dan wel natuurlijk. Als je de boel belazert of je agressief gedraagt... dan mag je daarop aangepakt worden. Waarbij voor agressief gedrag geldt dat er ook nog heel goed gekeken moet worden naar de oorzaak daarvan. Maar het simpelweg weigeren van ondernemers of zzp'ers als ze een beroep doen op schuldhulp, dat is echt niet okay.

Dus of je nou...

  • in de schulden zit doordat je veel te veel hebt uitgegeven,
  • niet de moeite hebt genomen om een buffer op te bouwen toen het kon,
  • de keuze hebt gemaakt je niet te verzekeren terwijl dat wel nodig was,
  • ... of welke verkeerd uitgepakte beslissing dan ook hebt genomen...

... hulp moet er zijn als je die nodig hebt, er moeite voor wilt doen en de richtlijnen en regels opvolgt. Oók voor degenen die ooit besloten hebben om niet (meer) in loondienst te willen werken. 

Schuldhulp ingewikkelder voor ondernemers

Natuurlijk snap ik dat schuldhulpverlening makkelijker is uit te voeren richting werknemers en uitkeringsgerechtigden. Zij hebben een veel duidelijker inkomensstroom, waardoor het eenvoudiger is om een plan op te stellen voor de toekomst. Voor het zoveel mogelijk aflossen van schulden en ondertussen een basisbudget te hebben om van te leven. Dat is veel lastiger met de onzekere en wisselende inkomsten van een ondernemer of zzp'er.

Hulp voor zzp'ers met schulden

Recht op schuldhulpverlening

Maar ja, ook zij hebben recht op schuldhulp - dat is zelfs expliciet opgenomen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). En al stond het er niet expliciet in (dat was tot en met 2020 zo), dan nog is het toch eigenlijk van de gekke dat gemeenten die hulp niet bieden?

Afscheid van werknemersverzekeringen...

Als je ervoor kiest om voor jezelf te gaan werken als ondernemer of zzp'er neem je afscheid van de zekerheden die een werknemer heeft: de werknemersverzekeringen. Dus van het recht op een:

  • werkloosheidsuitkering vanuit de WW
  • ziekteuitkering vanuit de Ziektwet (voor zover de werkgever niet doorbetaalt) 
  • arbeidsongeschiktheidsuitkering vanuit de WIA

Dat is de keuze die je gemaakt hebt en waarvoor je - als het goed is - vervangende regelingen hebt getroffen. Door een buffer op te bouwen voor als je een tijdje niets verdient en een verzekering af te sluiten voor als je arbeidsongeschikt raakt.

... niet van recht op schuldhulp

Het kan niet zo zijn dat de keuze om voor jezelf te beginnen ook betekent dat je geen ondersteuning krijgt als je door welke oorzaak dan ook in de schulden raakt. Het is alsof je zegt dat je het recht op zorg opgeeft als je besluit ongezond te leven. Daar beginnen we toch ook niet aan?

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.