Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
dinsdag 16 maart 2021, 14:43 - Jos Koets
#levensverzekering

Wie regelmatig mijn blogs leest, weet dat ik een groot voorstander ben van een verplichte zorgplicht voor makelaars en taxateurs. Deze zorgplicht is al jaren van toepassing voor hypotheekadviseurs. Ik hoor vaak dat deze zorgplicht voor hypotheekadviseurs niet zo veel inhoudt. Uit diverse uitspraken van het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) blijkt echter dat de zorgplicht voor hypotheekadviseurs soms wel ver kan gaan. In deze blog zal ik een recente uitspraak behandelen.

Oversluiten overlijdensrisicoverzekering

Onlangs is er een uitspraak gedaan door het Kifid waarbij de adviseur in het ongelijk is gesteld. Het betreft hier het oversluiten van een overlijdensrisicoverzekering. Een overlijdensrisicoverzekering keert uit als de verzekerde persoon binnen de verzekeringsduur overlijdt. Een overlijdensrisicoverzekering oversluiten heeft alleen nut als de premie van de verzekering lager wordt. Dat was bij deze casus zeker het geval. Er kon flink bespaard worden op de premie. Alleen had de adviseur vergeten schriftelijk te benadrukken dat er weer een carenzperiode van toepassing is als je een nieuwe verzekering afsluit.

Bij een carenzperiode is een bepaald risico niet gedekt voor een bepaalde periode. In dit geval ging het over het risico van zelfdoding: voor zelfdoding was bij deze verzekering een carenzperiode van 2 jaar van toepassing. Omdat de verzekerde inderdaad binnen de eerste 2 jaar zelfmoord heeft gepleegd, gaf de verzekeraar aan dat er geen dekking was. De consument heeft vervolgens de tussenpersoon aansprakelijk gesteld.

Het Kifid vindt het volgende:

"Het oversluiten van een overlijdensrisicoverzekering kan grote gevolgen voor de dekking van de verzekering hebben. Het behoort daarom tot de zorgplicht van de assurantie-tussenpersoon dat hij de (aspirant-)verzekeringnemer tijdig over die gevolgen informeert, zodat hij die kan betrekken bij zijn beslissing om over te sluiten. Als na het afsluiten van een nieuwe overlijdensrisicoverzekering een carenzperiode gaat lopen, moet de assurantie-tussenpersoon de (aspirant-)verzekeringnemer daarop wijzen. Dit is een periode van één of twee jaar waarin de verzekering geen dekking biedt als de verzekerde overlijdt door zelfdoding."

Uit het bovenstaande blijkt hoe ver de zorgplicht kan gaan. Ik weet zeker dat iedere hypotheekadviseur in Nederland er niet vanuit gaat dat zijn klant binnen 2 jaar zelfmoord pleegt! Ik kan dan ook heel goed voorstellen dat niet iedere hypotheekadviseur dit mee neemt in zijn adviesgesprek. Ik persoonlijk in ieder geval niet en dat betekent dat ik dus ook mijn zorgplicht niet goed nakom. Met deze uitspraak heb ik weer wat geleerd.

Ik vraag me echter wel af of ik bij alle komende adviesgesprekken het onderwerp zelfdoding zal aankaarten. Als een gesprek leuk verloopt dan moet ik eerlijk bekennen dat ik dit onderwerp niet in mijn gedachte heb om aan te kaarten. Kans is groot dat ik vergeet!

Bovendien vind ik persoonlijk dat dit eigenlijk te ver gaat als ik kijk wat je dan moet doen om aan de zorgplicht te kunnen voldoen!

Jos Koets
Jos Koets Financieel adviseur en schrijver

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.