Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
donderdag 16 december 2021, 08:47 - Anneke Ranzato-Versloot
#belasting

Zo hè hè... er is een regeerakkoord! Kabinet Rutte IV is eruit, VVD, D66, CDA en ChristenUnie zijn het eens geworden over de plannen voor de komende vier jaar. 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' is de titel van het coalitieakkoord. Mooi - want dan kunnen ze dóór. Niet meer verschuilen achter 'dat laten we over aan een volgend kabinet'.

Belastingplannen Rutte IV

Wat zijn de plannen als het gaat om jouw geldzaken? Laat ik de highlights even op een rij zetten. Voor jou, maar zeker ook voor mezelf. Dit zijn ze waar het gaat over belastingen:

  • hogere vrijstelling in box 3
  • vanaf 2025  werkelijk behaald rendement op vermogen belast
  • de jubelton verdwijnt per 2024
  • géén uitspraken over hypotheekrenteaftrek

Belasting over vermogen

De eerste twee punten gaan over de belasting op spaargeld, beleggingen en ander vermogen in box 3. Daar hebben we nu een vrijstelling van ruim € 50.000 per persoon, dat gaat fors omhoog naar € 80.000.

Blij met extra vrijstelling

Over het bedrag daarboven wordt voor nu nog een fictief rendement belast - maar duidelijk is dat dit gaat verdwijnen. Vanaf 2025 gaan we belasting betalen over het werkelijk behaalde rendement. Dat is een goede vooruitgang, ein-de-lijk! Want dat werkelijke rendement is over je spaargeld zó laag dat mensen met een fors bedrag aan spaargeld er op dit moment teveel op inleveren.

Waar krijg je de hoogste spaarrente?

Jubelton verdwijnt

Niet verrassend vind ik dat de jubelton, de extra schenkingsvrijstelling voor schenkingen voor de aankoop van een eigen woning, gaat verdwijnen. Wat me dan wel weer verbaast is dat dit pas per 2024 gaat gebeuren. Dat zal vast z'n redenen hebben, maar waarom niet per 2023? 

Geen uitspraken over hypotheekrenteaftrek

Opvallend genoeg wordt het woord 'hypotheekrenteaftrek' niet genoemd in het regeerakkoord. Er staat wel iets over het vereenvoudigen en hervormen van het belastingstelsel, maar dat zegt precies niets. Daar vallen de twee punten hierboven immers ook al onder. Hoe het zit met de kans dat de eigen woning en hypotheek gaan verhuizen van box 1 naar box 3 is dus nog volkomen onduidelijk.

Andere punten uit het regeerakkoord

Er is natuurlijk nog heel veel meer te melden over het coalitieakkoord. Ik ga het niet helemaal uitwerken - haal er de punten uit die in mijn ogen belangrijk zijn voor jouw persoonlijke geldzaken. 

Zorgkosten

Mijn vrees dat het eigen risico voor zorgkosten verhoogd zou gaan worden (was immers bevroren tot en met 2022) lijkt vooralsnog niet terecht. Zoals het er nu staat blijft het € 385. Het wordt wel wat aangepast, iets met dat je niet bij één dure behandeling meteen je hele eigen risico moet betalen. Een betaling per behandeling, is de insteek. 

Vergelijk basispremies zorgverzekeringen

Studenten en oud-studenten

De basisbeurs komt terug bijvoorbeeld - het leenstelsel gaat weer de prullenbak in. De basisbeurs komt terug en er komt weer een inkomensafhankelijke aanvullende beurs. De OV-studentenkaart blijft bestaan.

Bovendien wordt het nadelige effect van een studieschuld kleiner. Bij het berekenen van de maximale hypotheek moet op dit moment nog rekening gehouden worden met de beginstand van de studieschuld. Dat geeft flink nadeel voor afgestudeerden de inmiddels al een fors deel van hun schuld hebben afgelost. Daar komt verandering in: het mee te nemen schuldbedrag wordt de actuele stand van de studieschuld.

Gezinnen

Kinderopvang wordt in stappen flink goedkoper. Grotendeels gratis zelfs - vergoeding tot 95% voor werkende ouders. De toeslag voor kinderopvang gaat niet meer lopen via de ouders, maar via de opvangorganisatie. Daar kom ik later nog wel een keer op terug.

Kinderopvang

Het minimumloon gaat in stapjes omhoog - daarmee de uitkeringen ook. En er komt een lastenverlichting. Het akkoord meldt dat deze verlichting van 3 miljard euro vooral terecht zal komen bij lage- en middeninkomens, werkenden en gezinnen.

Huurders

Tot slot de plannen voor huurders. Het nieuwe kabinet wil de sociale huur voor mensen met een laag inkomen verlagen - en de huur voor hogere inkomens verhogen. Met het doel 'betaalbare huur' komt er voor middenhuur een huurprijsbescherming.

Eerst zien, dan geloven...

Alles bij elkaar een heel pakket aan plannen. Ik ben vooral benieuwd wat er werkelijk van terecht gaat komen en wanneer dan. Want dat is waar het uiteindelijk om gaat: het realiseren van plannen. Totdat er werkelijk iets mee gedaan is zijn het papieren tijgers.

Babytijger

De bevalling van deze papieren tijger duurde erg lang - dus nu maar hopen dat het baby-tijgertje gezond gaat opgroeien!

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.