Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
woensdag 22 december 2021, 09:33 - Anneke Ranzato-Versloot
#banken en verzekeraars #sparen

Het DSB verhaal is nu eindelijk bijna écht afgelopen. Het faillissement is na 12 jaar afgerond, melden de curatoren. Er is zelfs geld over - daarmee wordt gederfde rente aan de oud-DSB-spaarders uitbetaald.

DSB en Dirk Scheringa trekken altijd aandacht

Toch grappig hoe een kop die over DSB of Dirk Scheringa gaat altijd mijn aandacht trekt. Al heel veel jaren. Dat was al zo toen DSB nog actief was in Nederland, natuurlijk in de periode dat de bank over de kop ging, maar ook sindsdien blijft het geheel me fascineren.

Gedupeerde DSB spaarders krijgen geld

Nu AD kopt met 'Gedupeerde DSB-spaarders én Nederlandse banken kunnen misgelopen rente tegemoetzien' had ik al op de link geklikt voordat ik de hele zin had gelezen. Puur die drie letters D-S-B brengen mijn wijsvinger al naar de muisklik.

Muisklik

Geld over na afronden faillissement DSB

Wat is dat nieuws over DSB? Dat het faillissement is afgerond. Dat mocht ook wel een keer na zoveel jaren. De curator zegt het zelf ook: ,,Mocht u zeggen dat het lang geduurd heeft, dan kan ik dat met u eens zijn. Het was nodig om het resultaat te optimaliseren”. Dat optimaliseren is goed gelukt volgens mij: alle schuldeisers zijn afbetaald en er blijft nog 650 miljoen euro over. Dat is mooi geregeld.

Vergoeding voor gederfde rente-inkomsten

Wat gebeurt er met dat overgebleven geld? Gaat dat naar Dirk Scheringa? Mag hopen van niet... en nee hoor, dat is ook niet het geval. Kennelijk zijn er regels die hier iets over zeggen - weer wat geleerd. Die regels zeggen: als er geld overblijft moeten de schuldeisers zoveel mogelijk gecompenseerd worden voor gederfde rente-inkomsten.

Gederfde rente-inkomsten?

Misschien heb jij niet dagelijks te maken met zo'n term als 'gederfde rente-inkomsten'. Dus dat leg ik even uit. Gederfd is een mooi woord voor 'misgelopen'. Dan wordt het meteen een stuk duidelijker: misgelopen rente-inkomsten. Waar het om gaat is dat iedereen die geld tegoed had van DSB een tijdje geen rente over het spaargeld heeft gekregen. 

Actuele rente over spaargeld

Misgelopen rente op DSB-spaargeld

Onder het depositogarantiestelsel is in beginsel het saldo gedekt dat je hebt staan bij de omgevallen bank, plus de opgebouwde rente. Rente dus, waar je recht op hebt over de periode tot het faillissement. De rente die je misloopt over de periode daarna - tot het moment dat je het geld uitbetaald krijgt vanuit het depositogarantiestelsel, daarvoor heb je pech gehad.

Blij dat je geld terug is

Nu is dat voor de meeste spaarders geen ramp denk ik. Je bent allang blij dat je het spaargeld dat je bij die bank hebt staan netjes terugkrijgt toch? Dat je dan een beetje rente misloopt over die paar maanden - so be it. Tegenwoordig is de termijn voor uitbetaling trouwens nog maar 7 werkdagen meen ik.

Blij dat je geld terug is

Regeling rentederving door te late uitbetaling

Er is wel een regeling geweest - in 2017, vanuit De Nederlandsche Bank. Dat ging om wettelijke rente over tegoeden die in het verleden te laat waren uitbetaald vanuit het depositogarantiestelsel. Als je recht had op een vergoeding moest die binnen 3 maanden na de aanvraag uitbetaald worden - dat is kennelijk niet bij alle gedupeerden gelukt, dus die konden in 2017 alsnog een vergoeding aanvragen van de wettelijke rente over de vertragingsperiode.

Geld voor spaarders en banken

De periode die het duurde voordat de DSB-spaarders hun geld terugkregen was dus renteloos als het korter was dan 3 maanden. De gederfde rente waar het nu over gaat is dus naar ik aanneem de rente over die periode.

Meeste spaarders maximaal 10 euro

Het is dan ook niet gek dat de curator verwacht dat voor het gros van de spaarders om niet meer dan € 10 zal gaan. Ach, wie het kleine niet eert... Zo'n 280.000 spaarders keer € 10 is 2,8 miljoen euro. Blijft er nog fors geld over. Dat geld gaat naar de Nederlandse banken. 

10 euro

Geld naar Nederlandse banken?

Want? Waarom moeten andere banken geld krijgen dan uit het faillissement van DSB? Dat zit zo: het lijkt misschien alsof de overheid het spaargeld heeft terugbetaald aan de DSB-spaarders... maar in werkelijkheid komt dat geld van de andere banken. Zij vormen samen de buffer van de spaargarantie en draaien op voor de uitbetalingen.

Tot 2016 achteraf

Vroeger kregen de banken achteraf de rekening, afhankelijk van het marktaandeel dat ze hadden in de spaarmarkt. Niet heel handig, want dat leverde onverwachte kosten op voor banken als er een andere bank failliet ging.

Sinds 2016: vooraf gevuld fonds

Tegenwoordig is er een door de banken gevuld fonds met een paar miljard euro. Dat geeft meer zekerheid: het geld om uit te keren bij een failliete bank staat al klaar. Op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) staat te lezen:

Alle banken die deelnemen aan het depositogarantiestelsel dragen bij aan het fonds. De hoogte van de bijdrage is mede afhankelijk van het risicoprofiel van de bank: hoe meer risico’s een bank neemt, des te meer deze aan het fonds moet bijdragen. Sinds begin 2016 storten de banken hun bijdrage in het fonds. In 2024 zal het volledig gevuld zijn. De Nederlandse banken storten per jaar ongeveer € 450 miljoen in het fonds. Naar verwachting dragen de banken uiteindelijk € 3,5 tot € 4 miljard bij.

Hoe het precies zit met gederfde rente voor de banken... dat heb ik niet helemaal in beeld. In het AD-artikel staat dat het totaal aan rentevorderingen eigenlijk 785 miljoen euro is, dus is er met 650 miljoen niet helemaal genoeg om iedereen alle misgelopen rente terug te betalen. Het beschikbare bedrag gaat dan weer eerlijk verdeeld worden door een 'vereffenaar'.

Zelf contact opnemen voor vergoeding

Wat betreft de ex-spaarders van DSB Bank is het nog maar de vraag of die allemaal die paar euro gederfde rente ook werkelijk krijgen. Met de meeste van hen sinds het faillissement is geen contact meer geweest - en dat is dus 12 jaar geleden. Vertrouwen op oude  contactgegevens is dus niet voldoende. Daarom zullen de DSB-spaarders zelf contact moeten opnemen. Er komen advertenties om hen daarop te wijzen, en dan zou het ergens volgend jaar echt helemaal klaar moeten zijn met DSB.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.