Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
woensdag 20 april 2022, 13:30 - Jos Koets
#hypotheek #huizenmarkt

De hypotheekrentes stijgen de laatste weken hard. Veel huizenbezitters hebben deze periode aangegrepen om de hypotheek over te sluiten. Maar ook als oversluiten in uw situatie niet interessant is, kan het zijn dat u in deze markt toch geld kunt besparen. En dat is te danken aan de flink gestegen huizenprijzen. Heeft u een hypotheek zonder Nationale Hypotheek Garantie afgesloten, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een rentekorting. Ik heb hier in eerdere blogs ook al aandacht aan geschonken. Maar wat belangrijk is om te melden, is dat deze besparing in veel gevallen alleen plaatsvindt als je zelf actie onderneemt en vanaf het moment dat je actie onderneemt.

Hoe werkt het ook al weer?

Even een korte uitleg hoe geld verdiend kan worden met het verkrijgen van een lagere hypotheekrente.

Bij het afsluiten van de hypotheek wordt de waarde van de woning bepaald door middel van een taxatierapport. Deze waarde wordt door de bank in het hypotheekdossier gezet. De hypotheekrente die de bank in rekening brengt, hangt af van de zogenaamde Loan to Value. Dat is het uitstaande hypotheekbedrag gedeeld door de waarde van de woning.

Nu kan deze Loan to Value tijdens de looptijd van de hypotheek op 2 manieren wijzigen:

 • door het wijzigen van het hypotheekbedrag (bijv. aflossen bij een annuïteiten en lineaire hypotheek)
 • door het stijgen (of dalen) van de waarde van de woning

De laatste jaren is de waarde van de woning vaak flink gestegen. Daarnaast hebben veel huizenbezitters een hypotheekvorm waarbij maandelijks afgelost wordt. Hierdoor is de lopende hypotheek bij veel huizenbezitters in een lagere risicoklasse gekomen.

Fictief rekenvoorbeeld

Rentetabel bij afsluiting hypotheek:

65% markwaarde 85% markwaarde 95% markwaarde 100% markwaarde
1,60% 1,70 % 1,80% 2,00 %
 • Koopsom woning 400.000 (is ook de taxatiewaarde)
 • Annuïteitenhypotheek 400.000
 • Loan to Value 100% (400.000 / 400.000 * 100%)
 • Hypotheekrente 2%

Deze huizenbezitter sluit een annuïteitenhypotheek af van 400.000 euro. Dit bedrag is exact even hoog als de waarde van de woning. De Loan to Value komt uit op exact 100%. De bijbehorende hypotheekrente bedraagt in deze situatie 2%.

Wijziging tijdens de looptijd van de hypotheek

Zoals hierboven beschreven, kan de Loan to Value tijdens de looptijd wijzigen. En als deze verhouding verbetert, kom je als klant van de hypotheekinstelling vaak in aanmerking voor een lagere rente. Stel dat in bovenstaand voorbeeld de huizenprijs gestegen is en er wat aflossingen zijn geweest, dan kan het zijn dat de Loan to Value daalt tot onder de 90%. Bij de meeste hypotheekinstellingen geldt dan dat je in aanmerking komt voor het rentetarief dat geldt bij die betreffende Loan to Value. Als we kijken naar bovenstaande rentetabel, dan zou je in aanmerking komen voor 2 tienden rentekorting over de lopende hypotheek.

Hoe krijg je de korting?

Iedere bank heeft zijn eigen voorwaarden met betrekking tot het aanpassen van de hypotheekrente tijdens de rentevaste periode. De volgende mogelijkheden komen voor:

 • Aanpassing gebeurt automatisch
 • Aanpassing moet worden aangevraagd aan de bank
 • Aanpassing gebeurt pas nadat de lopende rentevaste periode afloopt. Dus bij een renteverlenging.


De automatische aanpassing gebeurt normaal gesproken alleen als de bank weet dat door aflossing een lagere risicoklasse wordt bereikt. Bij stijgende huizenprijzen moet je als huizenbezitter vaak aantonen aan de bank dat de waarde van de woning is gestegen. Dit kan - afhankelijk van de regels van de bank - door middel van een:

 • Uitgebreide WOZ-waarde overzicht die je bij de gemeente kunt opvragen (kost vaak niets)
 • Calcassa rapport (ongeveer 25 euro)
 • Desktoptaxatie (ongeveer 80 euro)
 • Taxatierapport (ongeveer 900 euro)

Ik raad iedere huizenbezitter aan om zo spoedig mogelijk te checken of er een rentekorting mogelijk is. Wat heb je te verliezen?

Klachten bij Kifid

De afgelopen maanden hebben diverse huizenbezitters een klacht in gediend bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Zij hebben namelijk aan hun bank doorgegeven dat de waarde van hun woning is gestegen en zij daardoor een rentekorting moeten krijgen. Echter, zij zijn van mening dat deze rentekorting al eerder in had moeten gaan. De huizenbezitters zijn er dus achter gekomen dat zij geld kunnen besparen doordat ze in een lagere risicoklasse terecht zijn gekomen. Vaak hadden ze eigenlijk al eerder recht op die rentekorting en ze zijn daarom van mening dat hun bank of hun hypotheekadviseur hen hierop had moeten wijzen. Omdat dit niet gebeurd is, wilden zij compensatie voor de periode dat de korting nog niet doorberekend werd.

Kifid: pas korting bij melding

Het Kifid heeft diverse keren een uitspraak gedaan in dit soort situaties. Zij zijn hier heel duidelijk in. De rentekorting gaat pas in als er een schriftelijke melding voor deze korting is binnengekomen bij de bank. En dus niet met terugwerkende kracht.

Ik ben van mening dat deze huizenbezitters eens goed in de spiegel moeten kijken. Als zij namelijk zelf hun huiswerk goed hadden gedaan, waren zij op de hoogte van hoe zij aan een rentekorting konden komen. Dit staat namelijk in de hypotheekvoorwaarden beschreven. Het probleem is dat die door bijna geen enkele huizenbezitter worden gelezen. Dit laatste is natuurlijk gemakzucht.

Ik ben er een voorstander van dat een huizenbezitter om de paar jaar even zijn lopende hypotheek laat controleren door zijn hypotheekadviseur. Een auto wordt ook regelmatig gekeurd, dus waarom dit niet doen bij een hypotheek? Op het eerste gezicht kost dit geld, maar ik ben er zeker van dat het in werkelijkheid juist geld bespaart.

Jos Koets
Jos Koets Financieel adviseur en schrijver

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.