Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
dinsdag 5 juli 2022, 15:54 - Jos Koets
#huis kopen #huizenmarkt

De Rijksoverheid brengt om de 3 jaar samen met het CBS het WoonOnderzoek Nederland uit. Recent is het onderzoek over de periode 2018-2021 uitgebracht. Een interessant feit vond ik dat er verhoudingsgewijs minder van het inkomen besteed wordt aan woonlasten. Dat had ik anders ingeschat...

Woonquote

De woonquote is dat deel van het inkomen dat aan woonlasten besteed wordt. Dit aandeel is in de periode tussen 2018 en 2021 gedaald. De woonquote kwam in 2021 voor huurders gemiddeld uit op 36,3%. Huizenbezitters betaalden verhoudingswijs minder namelijk gemiddeld 23,4%.

De woonquotes van 2021 zijn lager dan in 2018. Opvallend in het onderzoek is de opbouw van de gemiddelde woonlasten voor huurders en huiseigenaren.

Overzicht woonlasten uit WoonOnderzoek

Opvallend laag

Persoonlijk sta ik te kijken van de lage woonlasten. Ik had deze beduidend hoger ingeschat. In mijn gemeente Vlaardingen zijn er maar weinig woningen met een kale huur die lager uitvalt dan 652 euro. Aangezien het over een gemiddelde gaat, zal in andere gemeenten de kale huur voor diverse huurwoningen dus lager moeten zijn dan 652 euro.

Huizenbezitters verdienen veel meer

Huurders geven dus gemiddeld 36,3% van hun inkomsten uit aan woonlasten. Huizenbezitters zijn (veel) goedkoper uit namelijk 23,4%. Het lijkt nu dat huizenbezitters minder woonlasten hebben, maar dat is niet zo. Cijfers laten zien dat de huizenbezitters juist meer betalen aan woonlasten. Dit betekent dat de gemiddelde inkomsten (loon etc) bij huizenbezitters dus een stuk hoger liggen dan bij huurders.

Overige interessante feiten

Uit het onderzoek komt nog naar voren:

  • 86% van alle huurders en huizenbezitters is tevreden met hun woning
  • 95% van de huizenbezitters is tevreden met hun koopwoning
  • 72% van de huurders is tevreden met hun huurwoning
  • 3,2 miljoen mensen wil binnen 2 jaar verhuizen

Vooral het aantal mensen die willen verhuizen vind ik (zeer) hoog. Dit is wel positief nieuws voor alle hypotheekadviseurs in Nederland. Er is dus genoeg werk te doen de komende twee jaar...

Jos Koets
Jos Koets Financieel adviseur en schrijver

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.