Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
maandag 25 juli 2022, 09:56 - Jos Koets
#huis kopen

Al diverse keren heb ik aandacht besteed aan de ontbindende voorwaarden voor financiering die in de koopakte staan. Ik ben er een zeer grote voorstander van dat deze voorwaarden “verplicht” worden voor de koper.

Huis kopen zonder ontbindende voorwaarden

Nu kan de koper nog beslissen om een woning te kopen zonder ontbindende voorwaarden. Dit laatste wordt regelmatig geadviseerd door de makelaars, met als reden dat een koper dan meer kans heeft op de te koop staande woning.

Huis kopen

Beroep doen op ontbindende voorwaarden: lastig!

Wat velen niet weten is dat de ontbindende voorwaarden in de koopakte niet zo gemakkelijk zijn om een beroep op te doen. Anders gezegd: kopers moeten van goeden huize komen om de koop (goed) te (kunnen) ontbinden.

Ik zie de vraagtekens al boven uw hoofd verschijnen. De tekst van de ontbindende voorwaarden in een koopakte:

Indien koper de ontbinding wenst in te roepen als gevolg van het (tijdig) ontbreken van een financiering als bedoeld in artikel 16.1 onder sub b., wordt, tenzij partijen anders overeenkomen, onder ‘goed gedocumenteerd’ verstaan dat één afwijzing van een erkende geldverstrekkende bankinstelling aan verkoper of diens makelaar dient te worden overlegd.

In aanvulling hierop komen partijen overeen dat koper de/het volgende stuk(ken) dient te overleggen om te voldoen aan het vereiste van ‘goed gedocumenteerd’: De officieel en met redenen omklede afwijzing van de geldverstrekker waar de offerte is aangevraagd. In de afwijzing dient te zijn opgenomen een verwijzing naar de aangevraagde offerte, inclusief de hoogte van de hypotheeksom, die in overeenstemming dient te zijn met het hiervoor onder 16.1.a. genoemde bedrag. 

Bank moet reden van afwijzing opgeven

Ik adviseer iedere koper de laatste alinea goed te lezen. De bank moet een reden opgeven waarom ze de hypotheek niet verstrekt. Als een hypotheekdossier nog niet volledig is beoordeeld, dan zal de bank nooit een afwijzing kunnen geven met een reden. Zij zullen dan netjes aangeven dat de hypotheek nog niet rond is omdat er meer tijd nodig is om alle stukken te beoordelen.

Koopovereenkomst voor een huis

Verlengen ontbindende voorwaarden

Natuurlijk zult u nu roepen dat er verlenging van de ontbindende voorwaarden kan worden aangevraagd aan de verkopers. Dit klopt maar houdt er wel rekening mee dat verkopers ook mogen weigeren. Het gevolg is dan dat kopers niet binnen de ontbindende voorwaarden hun hypotheek akkoord hebben. Zij moeten de hypotheek na deze termijn alsnog akkoord krijgen anders mag er afgetikt worden. De boete van het niet nakomen van het kopen van de woning is toch 10% van de koopsom!

Uitstel ontbindende voorwaarden voorkomen

Ik adviseer iedere koper om uitstel van de ontbindende voorwaarden te voorkomen, o.a. door de ontbindende voorwaarden op minimaal zes weken te zetten (liefst nog twee weken langer). Een hypotheek kan prima binnen een paar weken geregeld worden, als...

  • ...kopers goed hun huiswerk vooraf doen
  • ...de hypotheekadviseur een passende bank adviseert 

Huiswerk voor de koper

Met huiswerk voor de kopers bedoel ik dat ze de benodigde hypotheekstukken die beoordeeld moeten worden door de bank vooraf verzamelen. Dus vóór de bank erom vraagt, eigenlijk al voordat de zoektocht naar een huis begint. 

Passende bank

Wat is een 'passende bank' in dit kader? Een bank die korte verwerkingstijden heeft voor een hypotheekaanvraag. Dan heeft de koper snel uitsluitsel over de acceptatie van de hypotheek, en is bekend of het nodig is om een beroep te doen op de ontbindende voorwaarden.

Hypotheek aanvragen: waar moet je op letten?

Jos Koets
Jos Koets Financieel adviseur en schrijver

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.