Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
maandag 28 november 2022, 11:52 - Anneke Ranzato-Versloot
#sparen #beleggen #belasting

Peildatumarbitrage - kende jij die term al? Ik nog niet. Wel interessant om naar te kijken als je belasting betaalt in box 3. Want de belastingheffing over vermogen verandert en misschien zie jij kans om daarop te besparen?

Nieuwe belasting in box 3

Dat er veel te doen is rondom dat belasting in box 3, dat is je ongetwijfeld niet ontgaan. De Hoge Raad heeft de manier waarop de fiscus vermogen belast afgekeurd, dus moet er een andere methode komen.

Belasting berekenen

Toekomst: werkelijke verdeling & werkelijk rendement

Ze willen toe naar een heffing over werkelijk gerealiseerd rendement, maar dat heeft nogal wat voeten in de aarde. De verwachting is dat die nieuwe heffing per 2026 ingevoerd wordt. Ondertussen zijn er nog een paar jaar te gaan - voor de jaren 2023-2025 is de Overbruggingswet box 3 in elkaar gezet.

Nu: standaard verdeling & fictief rendement

In de huidige box 3 belasting wordt vermogen volgens een standaard verdeling toegewezen aan de categorieën Sparen en Beleggen. Het maakt daarbij niet uit wat je werkelijk met je geld doet. Vervolgens is aan de categorieën een fictief rendementspercentage toegekend - en zo wordt berekend wat je aan belasting moet betalen over je vermogen.

Overbrugging: werkelijke verdeling & fictief rendement

In de overbruggingsperiode wordt wel gerekend met de werkelijke verdeling van je vermogen, maar dan nog steeds met een fictief rendementspercentage. Die rendementen werden al vastgesteld in de oude methode, dat blijft dus nog even zo. Maar wie alleen spaargeld heeft gaat nu veel minder belasting betalen. Of krijg je dan zelfs geld toe? Ik zie op de website van de Belastingdienst namelijk dit staan:

In 2022 wordt het rendement voor sparen (rendementsklasse I) -0,01%. Het rendement voor beleggen (rendementsklasse II) wordt 5,53%. Elk jaar worden de rendementen voor sparen en beleggen voor de heffing van box 3 herijkt. Dit gebeurt op basis van de rekenformules die in de Wet inkomstenbelasting 2001 zijn opgenomen.

Een negatief rendement voor sparen... als ik logisch redeneer zou dat 'geld toe' betekenen als je al je vermogen op een spaarrekening hebt staan. Toch?

Peildatum 1 januari

Wat niet verandert is de peildatum: de datum waarop je vermogen 'gemeten' wordt. Dat is 1 januari van het belastingjaar - dus voor de belasting over 2022 (waarover je in 2023 belastingaangifte doet) wordt gekeken naar jouw vermogen op 1 januari 2022. 

Vermogensbelasting 2022: keuze!

Voor de vermogensbelasting over 2022 mag je straks kiezen of je belasting wilt betalen volgens de oude of de nieuwe methode. Wie vooral spaargeld heeft kiest ongetwijfeld voor de nieuwe, wie veel beleggingen heeft zal liever de oude aanhouden. Gelukkig worden de beide methodes bij jouw aangifte automatisch doorgerekend, je hoeft dus niet zelf aan de slag met een Excel sheet.

Peildatumarbitrage : schuiven met vermogen

In de overbruggingsjaren kan het aanlokkelijk zijn om rondom de peildatum te schuiven met je vermogen. Immers: geld dat op een spaarrekening staat, daarover betaal je veel minder belasting dan wanneer het in beleggingen zit. Dus waarom niet eind december beleggingen verkopen en het geld op een spaarrekening stallen tot na de jaarwisseling? Dan kun je flink op het te betalen belastingbedrag besparen.

Belasting besparen

Antimisbruikbepaling

Daar wil de overheid graag een stokje voor steken. Dat doen ze met een antimisbruikbepaling in die Overgangswet box 3, waarin geregeld is dat tijdelijke omzetting van vermogensbestanddelen binnen een bepaalde periode genegeerd worden voor de belastingberekening. Die arbitrageperiode duurt drie maanden, start voor en eindigt na 1 januari. 

Transacties binnen arbitrageperiode: uitleggen

Zijn er transacties binnen de arbitrageperiode met verkoop en later weer aankoop van beleggingen, dan moet je aantonen die een zakelijke reden hebben. Je moet dus laten zien dat het niet gaat om het ontwijken van belasting in box 3.

Oplossing of ellende?

Ik ben benieuwd hoe dit gaat werken... lijkt me nogal veel gedoe geven. In de politiek zijn ze er ook niet gerust op, lees ik in het artikel Peildatumarbitrage box 3: 'dit wordt zo'n ellende'. Sowieso is peildatumarbitrage natuurlijk gedoe - bovendien met transactiekosten en koersrisico's. Persoonlijk zou ik het maar gewoon niet overwegen, maar ja... als het veel geld oplevert aan belastingbesparing kan ik me voorstellen dat het verleidelijk is.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.