Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
woensdag 4 januari 2023, 08:04 - Jos Koets
#hypotheek

Ik wens al mijn lezers een heel gezond 2023 toe. Hoe zal het in het nieuwe jaar gaan qua hypotheken?

Wijzigingen in berekening maximale hypotheek

Per 1 januari 2023 zijn er een paar wijzigingen doorgevoerd die gevolgen hebben voor de berekening van de maximale hypotheek:

  1. Vanaf 2023 mag 100% van het gezamenlijke inkomen gehanteerd worden voor het vaststellen van het financieringslastpercentage. In 2022 was dat 100% van het hoogste inkomen plus 90% van het lagere inkomen.
  2. Alleenstaanden met een inkomen tussen de 26.000 euro en 31.000 euro mogen 3% optellen bij het financieringslastpercentage dat volgt uit de financieringslasttabellen. Het financieringslastpercentage mag echter niet hoger worden dan dat horend bij een toetsinkomen van 31.000 euro. In 2022 ging het nog over een toetsinkomen tussen de 21.500 euro en 31.000 euro. Vanwege de verhoging van het minimumloon naar ongeveer 26.000 euro is dit aangepast.
  3. De vier financieringslasttabellen zijn herzien. In het algemeen zijn de financieringslastpercentages verlaagd. Bij een gelijkblijvend inkomen betekent dit dat de leencapaciteit op basis van inkomen (LTI) ook lager wordt.
  4. De toetsrente-percentages zijn aangepast in de financieringslasttabellen. Die beginnen nu bij 1,5% (2022: 0,5%) door de gestegen rente.

Tweede inkomen telt volledig mee in 2023

Opvallend is dat het tweede inkomen in 2023 volledig meetelt voor de maximale hypotheek. Dit betekent eigenlijk ook dat de partner minimaal 30 jaar dit inkomen moet verdienen.

Gevolgen wijzigingen voor hypotheekbedrag

Wat zijn de gevolgen van bovenstaande vier wijzigingen? Dat kunnen we het beste zien door te kijken naar de uitkomst van een aantal berekeningen. Bij onderstaande berekeningen is rekening gehouden met de hoogte van de hypotheekrente, die in het afgelopen jaar natuurlijk enorm gestegen is. Voor 2022 is de toetsrente 1,6% en voor 2023 is deze toetsrente 4,6%.

Maximale hypotheek voor een alleenstaande

Het maximale bedrag dat een alleenstaande kan lenen voor de aankoop van een woning ziet er als volgt uit:

Inkomen € 25.000 € 40.000 € 65.000
Maximale hypotheek in 2022 (rente 1,6%) € 119.068 € 190.509 € 332.796
Maximale hypotheek in 2023 (rente 1,6%) € 110.138 € 185.747 € 332.796
Maximale hypotheek in 2023 (rente 4,6%) € 91.438 € 165.807 € 295.852

Cijfers liegen niet. We zien duidelijk dat de maximale hypotheek in 2023 lager is dan in 2022. Dat geldt al bij een gelijke rekenrente. De hypotheekrente is echter niet gelijk gebleven maar enorm verhoogd: dat zorgt nog eens voor een flink lagere hypotheek.

Maximale hypotheek bij twee inkomens

Dan berekenen we de maximale hypotheek in een aantal situaties voor een stel waar beide partners een inkomen hebben:

Inkomen 1 € 25.000 € 40.000 € 65.000
Inkomen 2 € 25.000 € 30.000 € 35.000
Maximale hypotheek in 2022 (rente 1,6%) € 238.137 € 366.731 € 571.528
Maximale hypotheek in 2023 (rente 1,6%) € 238.137 € 366.731 € 559.621
Maximale hypotheek in 2023 (rente 4,6%) € 207.259 € 324.299 € 495.795

Hogere hypotheekrente zorgt voor lager hypotheekbedrag

Opvallend is dat bij gelijke hypotheekrente de maximale hypotheek bij diverse inkomens gelijk blijft. Door de hogere hypotheekrente (die op het ogenblik van toepassing is) is de maximale hypotheek wel lager voor wie die in 2023 een woning wil kopen.

Actuele hypotheekrente

Maximale hypotheek in 2023 berekenen

Vooral de lagere inkomens gaan er niet op vooruit. Echter: (veel) werknemers krijgen in 2023 een loonsverhoging. Dat hogere loon kan er voor zorgen dat de maximale hypotheek niet lager wordt maar zelfs hoger.

Maximale hypotheek berekenen

Jos Koets
Jos Koets Financieel adviseur en schrijver

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.