Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
woensdag 5 april 2023, 08:56 - Jos Koets
#huizenmarkt

In mijn blog Dure erfpacht, onverkoopbare woning? kon u lezen dat een koopwoning door een aflopende erfpacht onverkoopbaar wordt. Wat kun je doen als je een huis hebt op erfpachtgrond?

Loopt jouw erfpacht over een paar jaar af?

Huizenbezitters die hun woning willen verkopen waarbij de erfpacht over een paar jaar afloopt, doen er goed aan om de grondwaarde en het verlengen van de erfpacht op te vragen bij de gemeente. Het is logisch dat deze informatie van de gemeente geld kost voor de verkopers. Het levert ook een voordeel op omdat kopers die graag de woning willen kopen, vooraf weten waar zij aan toe zijn.

Waarde woning bij erfpacht

Geluk als je in Vlaardingen woont

Vorige maand moest ik een hypotheek regelen waarbij mijn klant niet alleen de woning kocht, maar ook direct de grond. De gemeente Vlaardingen heeft voor huizenbezitters een zeer goede regeling om de grond te kopen. Tot 1 april 2023 werd er maximaal 40% korting (afhankelijk van het bouwjaar van de woning) gegeven over de grondwaarde. Vanaf 1 april 2023 is dit percentage verlaagd naar maximaal 30%.

Erfpachtgrond overnemen van de gemeente

Een huizenbezitter moet eerst 521 euro betalen (tot 1 april 2023) om de grondwaarde te laten taxeren. Er zijn enkele taxateurs in Vlaardingen die via een desktoptaxatie de grond van de koopwoning taxeren. Als de waarde bekend is krijgt de huizenbezitter via de gemeente deze waarde door met daarbij de korting. Hierna kan de huizenbezitter bepalen of hij / zij de grond wil kopen.

Gemeente Vlaardingen

Grondprijs inschatten

De grondwaarde per m2 perceel in Vlaardingen is bekend. Hierdoor is het mogelijk om vooraf al een goede inschatting te maken hoeveel de grond gaat kosten.

Zoals eerder vermeld is de korting afhankelijk van het bouwjaar van de woning. Vóór 1 april was de maximale korting 40% voor woningen met een bouwjaar van 1975. Een rekensom is dan gemakkelijk gemaakt als een perceel 100m2 is en de grondprijs 475 euro per m2.

Grondwaarde is 100 x 475 euro is € 47.500
Korting 40% is     € 19.000
Koopprijs grond € 28.500

Wie even de tijd neemt en de link leest van de Gemeente Vlaardingen zal concluderen dat zij een uitgebreide uitleg geven hoe de grondwaarde wordt bepaald en de korting wordt berekend. Hierbij zijn de medewerkers van de gemeente zeer bereid om het ook nog eens mondeling toe te lichten en uit te leggen.

Erfpacht verlengen

Bovendien is het ook mogelijk om de erfpacht te verlengen in Vlaardingen. Deze mogelijkheid kan interessant zijn voor huizenbezitters die de grondwaarde niet kunnen of willen betalen (te hoog / duur vinden).

Vlaardingen: voorbeeld voor andere gemeenten!

Ik weet uit de praktijk dat er gemeentes in Nederland zijn waarbij huizenbezitters alleen maar de mogelijkheid hebben om de grond te kopen zonder korting. Ik hoef u niet uit te leggen dat een onverkoopbare woning dan onverkoopbaar blijft!

Ik hoop dan ook dat veel gemeentes in Nederland het voorbeeld van Vlaardingen zullen volgen en hiermee de huizenbezitters tegemoet komen.

Jos Koets
Jos Koets Financieel adviseur en schrijver

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.