Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
donderdag 6 april 2023, 09:45 - Jos Koets
#hypotheek

Zoals bekend hebben hypotheekadviseurs een zorgplicht naar hun klanten toe. Die moet serieus genomen worden bij het niet naleven van die zorgplicht kan de adviseur daarop aangesproken worden.

Klachten over financiële dienstverleners

Als een klant een klacht heeft gaat die allereerst in gesprek met de financieel dienstverlener, om te kijken hoe ze dat kunnen oplossen. Komen ze er samen niet uit, dan kan de klant aankloppen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid. En ja, daar kan de klant gelijk krijgen. 

Kifid: klachteninstituut voor de financiële dienstverlening

Hypotheekadviseur laat grote steken vallen

In een recente zaak bij het Kifid kreeg een klant zijn gelijk waardoor de hypotheekadviseur flink mag aftikken. Wat is er gebeurd?

Afspraken met hypotheekadviseur

Dit is wat de adviseur heeft afgesproken met de klant:

 • Lopende hypotheek van 230.000 euro bij ASR oversluiten naar de Triodos bank
 • Advieskosten voor oversluiten 3.500 euro
 • Hypotheekrente 1,5% voor 25 jaar rente vaste periode

Actuele hypotheekrentes

Het verhaal is duidelijk en simpel. Een lopende hypotheek moet worden overgesloten naar de Triodos bank voor een hypotheekrente van 1,5% met een rente vast periode van 25 jaar. Dit is wat er in de praktijk gebeurt:

 • Klant neemt telefonisch contact op na zeven weken niets gehoord te hebben
 • Adviseur geeft dan aan geen zaken te kunnen doen met de Triodos Bank
 • Adviseur heeft offerte bij ASR aangevraagd voor 1,8%
 • Adviseur geeft aan geen factuur te sturen
 • Adviseur geeft aan het dossier te hebben vernietigd

 “Hierbij nogmaals mijn excuses voor de gemaakte fout in het adviestraject om de hypotheek te wijzigen. Zoals gisteren reeds telefonisch besproken volgt er geen factuur ondanks de door jullie ondertekende opdracht tot dienstverlening. Het dossier dat ik van jullie heb is vernietigd. Ik vertrouw erop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd”

Uit het bovenstaande blijkt dat de adviseur vergeten is te vertellen dat hij geen hypotheek kan verzorgen bij Triodos Bank. Dit laatste is natuurlijk heel erg vreemd. Iedere adviseur weet toch precies met welke banken hij zaken kan doen!

Klacht ingediend bij Kifid

De klant dient een klacht in bij het Kifid en eist een schadevergoeding van 0,3% over 230.000 euro voor een duur van 25 jaar. Het gaat hier dan over een bedrag van 17.250 euro. De 0,3% is het renteverschil tussen 1,8% en de eerdere 1,5%.

Verweer van de adviseur

De hypotheekadviseur komt met het volgende verweer:

 • De afspraken die gemaakt zijn, worden altijd bevestigd in het adviesrapport
 • Alle documenten van het dossier zijn vernietigd op uitdrukkelijk verzoek van de consument
 • Er zijn geen aantekeningen meer want die zijn ook vernietigd
 • De adviseur is van mening dat de consument geen schade heeft geleden. Integendeel, als hij de consument niet had benaderd, zou hij niet op de hoogte zijn geweest van de besparingsmogelijkheden

Klantdossier van groot belang voor klant én adviseur

In mijn blog Geen renteaanbod voor hypotheek zonder klantdossier! legde ik al uit hoe belangrijk een klantdossier is. Een hypotheekadviseur moet altijd eerst een klantdossier maken en deze doornemen met de klant. Pas na goedkeuring van het klantdossier kan het renteaanbod worden aangevraagd door de hypotheekadviseur.

Documenten vernietigd

In dit geval heeft de hypotheekadviseur alle documenten vernietigd. Hij heeft echter ook geen klantdossier overlegd aan de klant want daarin had gestaan dat de rente bij oversluiten 1,8%  zou worden. De klant had dan direct zijn ongenoegen kunnen uiten, er was hem immers 1,5% beloofd.

Uitspraak klachteninstituut

De klagende klant werd door de Geschillencommissie van Kifid in het gelijk gesteld. De uitspraak samengevat:

 • hypotheekadviseur heeft niet aan de zorgplicht voldaan
 • hypotheekadviseur heeft onzorgvuldig gehandeld
 • hypotheekadviseur heeft niet voldaan aan zijn verzwaarde motiveringsplicht
 • hypotheekadviseur moet schadevergoeding volledig betalen aan klant

Uit deze zaak blijkt wel weer hoe belangrijk het klantdossier is. In dit dossier staat alles beschreven. Hypotheekadviseurs die geen of te laat een klantdossier overleggen aan hun klanten voldoen niet aan hun zorgplicht.

Opletten als klant van hypotheekadviseur

Als klant is het belangrijk om hierop te letten en te protesteren als er onduidelijkheden zijn of zaken te lang duren. Zoals uit deze uitspraak blijkt kan er een terechte schadevergoeding volgen als een hypotheekadviseur zijn/haar werk niet goed doet.

Benieuwd naar het professionele hypotheekadvies van onze experts? 

Gratis en vrijblijvend kennismaken!

Jos Koets
Jos Koets Financieel adviseur en schrijver

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.