Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
maandag 2 oktober 2023, 08:15 - Jos Koets
#banken en verzekeraars #verzekeringen

Helaas lijkt er geen einde aan te komen. Ik heb het hier over de woekerpolissen. Vorige week een artikel in de Telegraaf dat woekerpolis.nl een zaak heeft gewonnen tegen Nationale Nederlanden

Formule voor beleggingspolissen

Het is alweer 16 jaar (2007) geleden dat ik een boek over woekerpolissen heb geschreven. In dit boek kunt u een formule lezen die (diverse) maatschappijen hebben gebruikt voor hun beleggingspolissen. Het is volgens mij de enige formule die bekend is gemaakt. Met deze formule is te achterhalen hoe de kosten  werden doorberekend naar de klant. De formule:

Investeringspercentage = 100% -/- AK -/- DP -/- (GA/SA x KP)
AK = Aankoopkosten
AP = Afsluitprovisie
DP = Doorlopende provisie
GA = Gewenste afsluitprovisie
SA = Standaard afsluitprovisie (4%)
KP = Kostenpercentage

Afsluitprovisie

Standaard is de afsluitprovisie 4%, maar het was mogelijk dat de adviseur zelf zijn afsluitprovisie bepaalde. Dit gebeurde bij GA, waarbij de maatschappij maximaal 6% afsluitprovisie uitkeerde aan de adviseur. Een trucje was om de polis zo lang mogelijk af te sluiten en dan tegen de klant zeggen dat de polis ook eerder uitgekeerd kan worden. De looptijd werd namelijk vermenigvuldigd met de maandpremie en daar werd het percentage van de gewenste afsluitprovisie over genomen. Hieronder twee voorbeelden van een maandpremie van 200 euro, 6% afsluitprovisie en een duur van 30 of 40 jaar.

Voorbeeld 1: looptijd 30 jaar, maandpremie 200 euro

Afsluitprovisie adviseur bij 30 jaar  € 4.320 (6% van 200 x 360 mnd)
Doorlopende provisie is 4%, 30 jaar lang € 2.880
Totale provisie over 30 jaar      € 7.200

Voorbeeld 2: looptijd 40 jaar, maandpremie 200 euro

Afsluitprovisie adviseur bij 40 jaar is € 5.720 (6% van 200 x 480 mnd)
Doorlopende provisie is 4%, 40 jaar lang is € 3.840
Totale provisie over 40 jaar   € 9.560

Rente over vooruitbetaalde afsluitprovisie

Wat niemand wist en wat ook niet in de voorwaarden stond, was de rente die de klant moest betalen over de vooruitbetaalde afsluitprovisie aan de adviseur. De adviseur kreeg namelijk in één keer de afsluitprovisie betaald, terwijl de polis minimaal 5 jaar moest lopen. Over het bedrag wat eigenlijk te veel was betaald werd rente in rekening gebracht bij de klant. Schrik niet: dit rentepercentage was rond de 10%.

Investeringspercentage

De maatschappij bepaalde hierna het investeringspercentage door middel van een tabel. Hieronder de ingekorte tabel:

Looptijd in jaren Premie inhouding Duur inhouding (aantal jaren)
1 4,00% 1
20 15,87% 7
21 16,66% 7
22 16,06% 8
23 16,79% 8
24 17,52% 8
25 17,05% 9
26 17,73% 9
27 18,41% 9
28 19,10% 9
29 19,78% 9
30 20,46% 9

Het is nu mogelijk om de formule in te vullen. Hierbij zijn nog wel de aankoopkosten van het fonds belangrijk. In mijn berekening zijn deze 0,5%. Bij een looptijd van de polis van 30 jaar en een afsluitprovisie van 6% is het volgende van toepassing:

Het investeringspercentage wordt dan:
100% - 0,5% - 4% - (6% : 4% x 20,46%) = 64,81%

Bij een maandpremie van 200 euro is dit 129,62 euro (64,81% over 200) over de eerste negen jaar. De kosten in de eerste negen jaar zijn dus 70,38 euro per maand. Dit is totaal 7.600 euro over negen jaar. Na het negende jaar werden de kosten minder. Van de totale maandpremie van 200 euro wordt de doorlopende provisie (4% is 8 euro) en de aankoopkosten (0,5% van 200 euro is 1 euro) in rekening gebracht.  

Overlijdensrisicodekking

Wie een dekking bij overlijden had meeverzekerd, moest hiervoor nog premie betalen. Dit gebeurde door middel van het terugrekenen naar het aantal participaties.

Beleggingsrendement

Ik attendeer u erop dat het uitgangspunt (berekening van de adviseur) meestal was gebaseerd op een bruto rendement van 8%. Achteraf bleek dat dit natuurlijk niet haalbaar was.

Rendement pas vanaf het 10e jaar

Het is nu ook logisch te verklaren waarom een beleggingspolis rond het tiende jaar begint te renderen. Echter veel polissen hebben het tiende jaar niet gehaald.

Jos Koets
Jos Koets Financieel adviseur en schrijver

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.