Anneke Ranzato-Versloot

Anneke Ranzato-Versloot

Contentmanager HomeFinance
Gepubliceerd op: 6-8-2010 om 11:17
Er zijn heel veel organisaties die zich bemoeien met de financiële dienstverlening. Sommige ken je waarschijnlijk wel van naam, van andere heb je misschien nog nooit gehoord. Ik zal regelmatig iets vertellen over deze organisaties, lijkt me voor jou handig om te weten! Deze keer: De Nederlandsche Bank (DNB). De Nederlandsche Bank heeft nogal wat taken. Ze moeten de financiële stabiliteit in Nederland bewaken, en daarvoor zorgen voor een lage inflatie, veilig betalingsverkeer en soliditeit en integriteit van financiële instellingen. Het toezicht op financiële instellingen heet officieel ‘prudentieel toezicht’ en ‘systeemtoezicht’. Banken en verzekeraars moeten een vergunning hebben van DNB om in Nederland hun diensten te mogen aanbieden. Het ‘gedragstoezicht’ op onze financiële wereld ligt bij de AFM, waar ik nog wel een keer op terugkom. Hoe de DNB haar werk doet, is voor ons allemaal van groot belang. Het gaat immers om onze centen! Het prijsniveau in ons land kan het beste stabiel zijn, geen hoge inflatie of deflatie. Als we betalingen verrichten moet dat veilig en betrouwbaar uitgevoerd worden. Of dat nou met munten/bankbiljetten, de chipknip, pinpas of creditcard, via internetbankieren, automatische incasso of acceptgiro gaat. En het is ook belangrijk dat onze banken betrouwbaar zijn. Het omvallen van Icesave en DSB Bank staat nog vers in ons geheugen, de rol van DNB daarbij is ook zwaar bediscussieerd. De positie van bankpresident Wellink kwam hierbij terecht onder vuur te liggen. Overigens geeft DNB ook advies aan de regering over het economisch beleid, en is ze vertegenwoordigd in allerlei overlegorganen. Hier hoor je misschien niet zoveel over, maar zo oefent onze centrale bank veel invloed uit in Nederland. Een heel praktische taak van DNB is het uitvoeren van het depositogarantiestelsel. Bij het faillissement van Icesave en DSB Bank was het De Nederlandsche Bank, waar je moest aankloppen voor het terugkrijgen van je geld. De Nederlandsche Bank klinkt misschien als saai en zeker niet sexy, maar wat er gebeurt is voor ons allemaal heel belangrijk!

Aangemaakt door adrianus-johannes op 27-10-2018 11:59

het is niet van nederland.. politiek heeft er niks over te vertellen zorgt alleen dat banken niet omvallen al het andere mag wel omvallen inkl. ziekenhuizen.. De bankwet van 1998 In 1999 werd de DNB onderdeel van het Europees Stelsel van Centrale Banken. DNB is door de wijziging van de Bankwet in 1998 formeel bestuurlijk geheel onafhankelijk geworden van de Staat. De Staat is nog wel enige aandeelhouder. Deze wijziging was noodzakelijk, zodat DNB toe kon treden tot het Europees Stelsel van Centrale Banken. Feitelijk betekent het de volledige overdracht aan de Europese Centrale Bank (ECB), waardoor Nederland niet zelf meer de gelduitgifte kan regelen. Artikel 104 van het Verdrag van Maastricht uit 1992 bepaalt daarnaast ondubbelzinnig: "De centrale bank is in het geheel niet gehouden om de regering van krediet te voorzien, de centrale bank kan niet gedwongen worden zulk een krediet te verschaffen". Door deze Europese wet is de ECB feitelijk een kopie geworden van de Amerikaanse Federal Reserve (FED). De Nederlandse regering kan nu een begrotingstekort alleen financieren door het uitgeven van schatkistpapier en obligaties. Particulieren, pensioenfondsen en financiële instellingen verschaffen daarmee krediet aan de staat. Samen met die volledige overdracht van DNB aan de ECB is het voor Nederland sinds 1998 niet meer mogelijk om zonder schulden aan te gaan de nationale economie van een ruimere geldhoeveelheid te voorzien. Nederland kan door de invoering van de euro niet meer zelfstandig de hoeveelheid geld in omloop regelen. DNB is een naamloze vennootschap die als zelfstandig bestuursorgaan deel uitmaakt van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB). Het dagelijkse bestuur is in handen van de directie. De DNB kent een Raad van Commissarissen die door De Kroon wordt benoemd op voordracht van de Gemeenschappelijke Vergadering van directie en commissarissen. De raad van commissarissen staat onder voorzitterschap van Wim Kuijken, de Bankraad onder voorzitterschap van Arnoud Boot. De bijeenkomsten en notulen van DNB aandeelhoudersvergaderingen zijn verder geheim voor niet-aandeelhouders, zoals voor elke vennootschap.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.