donderdag 26 augustus 2010, 14:37 - Jos Koets
Het ziet er naar uit dat het bericht van Paerel Leven om tijdelijk geen verzekeringen meer te accepteren (zie mijn vorige bericht) een soap gaat worden. Twee dagen geleden plaatste het AMweb een bericht waar Dhr. Kluft bepaalde uitspraken deed over Paerel Leven en DNB. Dit bericht werd later veranderd met de mededeling dat Paerel Leven uit eigen initiatief een verzekeringsstop had aangekondigd. Om het nog leuker te maken, werd in de avonduren een regel aan het bericht toegevoegd, dat het nog steeds mogelijk is om risicoverzekeringen af te sluiten. Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat de communicatie zeer slecht is verlopen. Paerel heeft vooraf alle adviseurs op de hoogte gebracht van de tijdelijke verzekeringsstop. Het AMweb heeft een gesprek gehad met Dhr. Kluft. Wat precies gezegd is, blijft een raadsel. Vandaag kwam daar nog het bericht van de Telegraaf bij dat Paerel Leven vandaag met DNB rond de tafel gaat zitten. Hoe alles precies in elkaar zit, is niet meer belangrijk. Wel was het beter geweest als Paerel Leven in de pers en op hun website een duidelijk bericht hadden geplaatst wat er nu daadwerkelijk aan de hand is. Veel klanten hebben nu vragen die niet worden beantwoord. Hetzelfde is ook van toepassing voor de adviseurs. In ieder geval wil Paerel Leven wat aan het solvabiliteitspercentage doen. In het jaarverslag over 2009 staat op bladzijde 44 het volgende: Solvabiliteitsgarantie De aandeelhouder heeft de toezegging gedaan de eventuele solvabiliteitstekorten van de vennootschap gedurende de opstartjaren te zullen dekken, hetzij door eigen aanvullende kapitaalstortingen, hetzij door het aantrekken van kapitaal van derden met goede naam en faam. Het is dus heel goed mogelijk dat Paerel Leven al een tijdje bezig is met het aantrekken van kapitaal. Het is nu afwachten op een bericht of dit gelukt is.
Jos Koets
Jos Koets Financieel adviseur en schrijver

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.