vrijdag 3 september 2010, 16:42 - Jos Koets
Ik heb al eerder twee keer aandacht besteed aan Paerel Leven (zie bericht 1 en bericht 2). Wie veel zaken met Paerel Leven doet is Dazure. Op de website van het Financieel Adviescentrum Nederland (FACN) vond ik interessante informatie over de Dazure risicoverzekering (GoedIdee). Ik kon dezelfde informatie niet zo snel vinden bij Dazure zelf maar het FACN geeft Dazure op de website als bron aan, dus ik ga er vanuit dat de informatie van Dazure afkomstig is.

Hoe kwetsbaar is GoedIdee voor eventuele insolventie van de verzekeraar (risicodrager)?

De producten van GoedIdee onderscheiden zich door een aantal bijzondere uitgangspunten:
  • De verzekeringen worden niet door één enkele verzekeraar aangeboden, maar door meerdere, afhankelijk van het product.
  • De kwaliteit van de verzekeraar wordt bepaald door de financiële degelijkheid van de verzekeraar, en de prijs die wordt gevraagd voor de dekking van het risico.
  • De financiële degelijkheid van de verzekeraar wordt primair beoordeeld door de toezichthouder, die bij GoedIdee altijd moet werken volgens de Europese richtlijnen voor de toets van de solvabiliteitspositie.
  • Ook moet de verzekeraar zijn aangesloten bij bijvoorbeeld een garantiedeposito of de overgangsregeling, zoals dat bijvoorbeeld in Nederland van toepassing is. Op deze wijze is er een vangnet bij eventuele financiële problemen.
  • Verder wordt in aanmerking genomen in welke mate de verzekeraar zichzelf heeft herverzekerd tegen onverwacht veel en/of hoge uitkeringen, en bij welke herverzekeraar.
  • Voor GoedIdee geldt als norm dat de herverzekeraar wereldwijd tot de top 5 moet behoren en tenminste een AA rating moet hebben.
  • Als een bestaande verzekeraar niet meer aan bovenstaande normen voldoet, heeft GoedIdee contractueel het recht om per direct voor alle lopende verzekeringen over te gaan naar een andere verzekeraar, die uiteraard wel aan deze normen moet voldoen.
  • Dit is mede mogelijk omdat GoedIdee op maandbasis afrekent met de verzekeraar, om zo optimale flexibiliteit in de keuze voor de risicodrager te behouden.
  • Deze flexibiliteit is nodig om ook in de toekomst een zo scherp mogelijke prijs voor de verzekering te kunnen garanderen.
  • Want bij de GoedIdee Nabestaandenverzekering kan de premie alleen maar dalen en nooit naar boven worden aangepast. De huidige verzekeraar Paerel Leven, onderdeel van de Paerel groep die onder ander ook actief is als vermogensbeheerder, onderschrijft deze uitgangspunten en voldoet bovendien volledig aan de bovengenoemde normen.
Wie bovenstaande punten goed leest (vooral de vetgedrukte), mag toch zeker wat vraagtekens plaatsen of Paerel Leven aan alle punten altijd heeft voldaan. Bovendien vraag ik me af of Dazure bovenstaande punten regelmatig controleert. Uitgaande dat deze punten daadwerkelijk als eisen zijn gesteld, kan je afvragen als het fout gaat met Paerel Leven wie nu echt aansprakelijk is voor de eventueel geleden schade van consumenten. Is er echt wel sprake van een vangnet?
Jos Koets
Jos Koets Financieel adviseur en schrijver

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.