Jos Koets

Jos Koets

Financieel adviseur en schrijver
Gepubliceerd op: 28-9-2011 om 16:31
Vanmiddag in de tweede kamer een rondetafelgesprek over de Woonvisie van het kabinet. Daarin krijgen belanghebbenden en deskundigen uit de betrokken branche elk 2 minuten tijd om hun visie en mogelijke verbeteringen aan te geven.

Er zullen onder andere de volgende partijen acte de presence geven: AEDES, Woonbond, Vastgoed Belang, Woningcorporatie Langedijk, Huurdersvereniging Amsterdam, NVM, Bouwend Nederland, Vereniging Eigen Huis, Gemeente Almere, NVB, Ver. voor Ontwikkelaars en Bouwondernemers
Er valt natuurlijk direct op dat er behalve de Nederlandse Vereniging van Banken(NVB) en de Vereniging Eigen Huis (VEH) geen specialisten of deskundigen op het gebied van hypothecaire financieringen aanwezig zijn. En laatstgenoemden staan niet bepaald op goede voet met elkaar, daar de VEH al langere tijd actief pleit voor onverkorte toepassing van de NHG normen, wat de NVB tot op heden pertinent weigert.

Het is dus maar de vraag of beide partijen gezamelijk de belangen van de financierders goed en eenduidig kunnen behartigen. Iets wat wel nodig is, want dat de huidige moeizame situatie op de huizenmarkt voor een groot deel wordt veroorzaakt door de beperkingen van de nieuwe gedragscode hypothecaire financieringen, kan door alle media aandacht geen Nederlander meer onbekend zijn.

Energiebesparingskrediet
Ik verwacht dan ook dat er geen aandacht besteed zal worden aan een groot hiaat op 1 van de snijpunten van de woonvisie en hypothecaire financieringen: energiebesparingskredieten. Dat door de huidige stringente hypotheekregels deze regeling binnen hypotheken praktisch onuitvoerbaar is geworden, is een onbekend maar daarom niet minder ongewenst effect van de nieuwe gedragscode.

Aangemaakt door Recht op 28-09-2011 19:24

De reacties die je op de ontwikkelingen ziet, zijn typisch Nederlands. De zienswijze van potentiele kopers is rigoreus omgedraaid. bijvoorbeeld op huizenmarkt-zeepbel.nl staan veel reacties van niet-huizenbezitters die allemaal zitten te wachten en hopen op een complete ineenstorting van de huizenmarkt. Er wordt gehoopt op 50% waardedalingen, zodat daarna de woning voor 50% van de huidige waarde gekocht kan worden. Lijkt op het eerste gezicht natuurlijk heel leuk voor die potentiele kopers, maar ze zijn zich gewoon niet bewust van de gevolgen mocht zo'n scenario daadwerkelijk plaatsvinden. Er is dan namelijk een meer dan gemiddelde kans, dat ze op het moment dat ze zelf tot aanschaf van een woning na de 50% daling willen overgaan, waarschijnlijk geen hypotheek meer krijgen vanwege van de algehele werkloosheid en het feit dat er geen NL bank meer over is en de buitenlandse banken niet meer dan 80% van de woningwaarde verstrekken. Dat we terug moeten naar de ouderwetse modellen van tussentijds aflossen en eigen middelen inbrengen is inmiddels wel duidelijk, maar wel stapsgewijs. Anders is de rampspoed in Nederland niet te overzien. De economie draait voor een groot deel op het eigenwoning bezit en alles wat daaruit voortvloeit. Volledigheidshalve: ik huur...

Aangemaakt door P op 28-09-2011 19:44

U heeft helemaal gelijk want daar erger ik mij ook dood aan! Besef wat je wenst! Niemand heeft baat bij een prijsdaling van de huizenmarkt als dat samenvalt met een daling van de koopkracht en vermogenspositie in nederland!!!

Aangemaakt door MartijnD op 28-09-2011 23:27

@P Dat u zich daar dood aan kunt ergeren... Waarom mogen huizenkopers niet hopen op lagere prijzen, omdat ze ten eerste anders wellicht geen hypotheek kunnen krijgen met de huidige steeds strengere regelgeving en ten tweede zij anders een lening aangaan met een onderpand, waarvan de bodem nog lang niet is bereikt? Ik merk vaker in dit soort discussies, dat de huizenkoper wordt gezien als een soort van paria. Die gedachtegang is uiteindelijk terug te voeren op frustratie van het niet kunnen verkopen voor de prijs die men wenst. Besef dus wat je wenst! ;) Huizenprijzen worden nog steeds bepaald door vraag en aanbod, waarven er respectievelijk te weinig en teveel is momenteel in een huizenmarkt met overtrokken en dalende prijzen. Zo eenvoudig is het en dat noemen we: Marktwerking. Dus niet door u en andermans onderbuikgevoelens en door "boosmakertjes" -in uw geval doodmakertjes :)- op dergelijke huizenfora. Ik lijk wel gek als ik nu een lening aan zou gaan voor een koophuis. Prijzen zijn structureel te hoog, omdat verkopers nog steeds denken de hoofdprijs te kunnen binnenhalen en star op hun vraagprijs blijven zitten. Die tijden zijn nu echt voorbij. En hoezo heeft niemand baat bij een flinke prijsdaling (50% is wat overdreven)? Dat zijn toch zeker (startende) kopers? Waar zeker niemand baat bij heeft, is een steeds stijgende totale hypothecaire schuldenlast van nu al meer dan 760 miljard Euro (2x de staatsschuld van Nederland), terwijl inkomens niet navenant mee stijgen en onderpand onder druk staat. In het laatste decennium is de hypotheekschuld verdrievoudigd en was in 2006 zelfs meer dan BBP: http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/explosieve-groei-hypotheekschulden-nader-belicht/

Aangemaakt door Recht op 29-09-2011 11:58

@MarcelD:Dit hoeft dus niet altijd zo te zijn. Zoals eerder aangegeven, ik huur, dus heb er geen baat bij om huizenprijzen kunstmatig hoog te houden. Sterker nog, voor mij persoonlijk zou een daling wellicht ook beter zijn, mocht ik een woning willen kopen. Maar ik ben niet alleen in dit land, er is ook nog zoiets als het algemeen belang. Laten we hopen dat de huizenprijzen langzaam af kunnen koelen en het doemscenario van instorting ver van ons verwijderd blijft. Op grond daarvan stoor ook ik mij aan uitingen van mensen die op grond van persoonlijk gewin hopen op dalingen van 30% tot 50%. Ik vind dat naief, kortzichtig en egoistisch. En u weet net zo goed als ik dat huizenmarkt-zeepbel.nl een prima informatieve site is met soms goede informatieve stukken, maar ook een verzamelplaats van potentiele kopers die een dergelijke daling wensen. Het is begrijpelijk, maar geen gewenste tendens op de huizenmarkt.

Aangemaakt door MartijnD op 28-09-2011 23:46

"Er is dan namelijk een meer dan gemiddelde kans, dat ze op het moment dat ze zelf tot aanschaf van een woning na de 50% daling willen overgaan, waarschijnlijk geen hypotheek meer krijgen vanwege van de algehele werkloosheid..." Vreemde manier van argumentatie om een macro-economische grootheid als werkgelegenheid erbij te betrekken. Als je als individuele en micro-economische koper zelf wél een baan hebt, is er niets aan het handje maar ben je 'spekkoper' in een dergelijke markt. "...en het feit dat er geen NL bank meer over is" Doet me denken aan het gezegde: als je geen kop hebt, kun je ook niet uit het raam kijken. Als het ooit zover komt, dan is er veel meer aan de hand. Dan is het niet kunnen krijgen van een lening een van de mindere zorgen, lijkt mij.

Aangemaakt door Recht op 29-09-2011 11:47

Ik bedoelde alleen maar te zeggen dat de economische welvaart in Nederland in grote mate bepaald wordt door het eigenwoningbezit. En dat macro-economische indicatoren als werkgelegenheid en de omvang en gezondheid van een bankenstelsel in grote mate van de eigen woningen afhankelijk zijn, hebben Spanje en Ierland inmiddels aangetoond. Ierland bijvoorbeeld: dalingen van huizenprijzen tot 35%, onder de 25 is meer dan 45% van de beroepsbevolking werkloos, de 3 grote banken zijn daar genationaliseerd of gerecapitaliseerd door de overheid. Wat daar sinds de kredietcrisis gebeurt is verschrikkelijk; een scenario wat ik Nederland niet toewens.

Aangemaakt door Hans op 28-09-2011 18:57

De woningmarkt zit in een enorm diep dal. En deze partijen gaan daar geen positieve draai aan geven. Er worden zo veel maatregelen genomen die het in de praktijk lastiger maken om een hypotheek te krijgen dat je er af en toe niets meer van snapt. Ik kijk met angst en beven de komende maanden tegemoet. Niet omdat er op zich iets mis is met de Nederlandse koopwoningenmarkt, maar omdat deze crisis vraagt om stimulerende maatregelen ipv beperkende regels. H

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.