Jos Koets

Financieel adviseur en schrijver
Gepubliceerd op: 7-10-2011 om 14:53
Veel mensen hebben een “opeet” hypotheek zonder dat zij dit weten. Het gaat dan over de levens- of beleggingshypotheek (hypotheek waarbij maandelijks een premie wordt betaald die wordt belegd in box 1). In de volksmond zijn deze hypotheken bekend onder de naam woekerpolissen, wat niet helemaal terecht is. Niet alle beleggingspolissen zijn namelijk woekerpolissen. Veel mensen proberen van hun beleggingpolissen (die verpand zijn aan hun hypotheek) af te komen. Dit is mogelijk:
  • door de hypotheek over te sluiten naar bijvoorbeeld een spaarhypotheek / bankspaarhypotheek
  • intern over te sluiten naar een spaarhypotheek / bankspaarhypotheek
Helaas horen ook veel mensen dat zij niet hun hypotheek kunnen oversluiten / intern oversluiten waardoor zij met hun beleggingshypotheek in hun maag zitten. De waarde overzichten die jaarlijks worden verstrekt door de geldgever laten nu al zien dat de verwachte uitkering niet haalbaar is. Dit verschil van meestal een paar duizend euro is nog te overzien, maar kan in werkelijkheid tienduizenden euro’s gaan worden. Het wordt daarom tijd voor diegene die een beleggingshypotheek hebben om deze eens goed onder de loep te nemen. In de meeste beleggingshypotheek zit namelijk ook nog een dekking bij overlijden. Voor deze dekking bij overlijden is maandelijks ook premie verschuldigd. De maandpremie is in de eerste jaren zeer laag, maar stijgt enorm in de laatste jaren. Bovendien is deze risicopremie afhankelijk van de opgebouwde beleggingswaarde. Van de verzekerde som bij overlijden wordt namelijk de opgebouwde waarde in mindering gebracht waardoor het daadwerkelijke verzekerde bedrag overblijft, zie hieronder een voorbeeld:
JarenDekking bij overlijdenOpgebouwde waarde Nog te verzekeren
11500001000149000
51500008000142000
1015000020000130000
201500007500075000
301500001500000

Als de opgebouwde waarde tegenvalt, doordat de jaarlijkse rendementen minder zijn, ontstaat er een negatieve spiraal. Het te verzekeren bedrag bij overlijden wordt hoger, waardoor er ook meer premie nodig is om dit te verzekeren. Aangezien de maandpremie gelijk blijft, blijft er minder premie over om te beleggen. Een voorbeeld met de volgende gegevens als uitgangspunt.

Verzekeringspolis afgesloten per 1-7-2006, looptijd 30 jaar Verzekerd man 35 jaar / vrouw 35 jaar dekking bij overlijden 150.000 euro Uitkering bij 8% bruto rendement na 30 jaar 150.000 euro Maandpremie 200 euro.

De dekking bij overlijden is nu gebaseerd op een 1 jarige risicoverzekering. Ieder jaar bekijkt de maatschappij hoe oud de verzekerde personen zijn en wat de gemiddelde opgebouwde waarde van de polis bedraagt. De maatschappij neemt dan de waarde per 1-1 en 31-12 en deelt dit door twee. Nogmaals de gemiddelde opgebouwde waarde wordt van het verzekerd bedrag afgetrokken waardoor het nog te verzekeren bedrag bekend wordt. De premies voor de dekking bij overlijden zijn bekend en kunnen worden teruggevonden in de voorwaarden. Hieronder een premie staffel van een geldgever:

Kosten per maand in euro’s per 100.000 euro overlijdensrisico
LeeftijdMan (roker)Vrouw (niet roker)Prognose 8%
35169
402112
453116
504823
557735
6012655110
6113961119
6215367129
6316973139
6418680150

Het is heel duidelijk te zien dat de premies flink stijgen. De rokende man begint met een maandpremie van 16 euro (voor 100.000 euro verzekerd bedrag) en eindigt met 186 euro! Deze hoge premie wordt niet in rekening gebracht als de waarde van de polis hoger is dan 150.000 euro. Ik wil echter uitgaan van een meer negatiever scenario welke voor veel mensen van toepassing is.

Het prognoserendement als de mensen 60 jaar oud zijn, moet 110.000 euro zijn om nog aan de 150.000 euro uitkering te kunnen komen (8% bruto rendement). Dit blijkt echter in werkelijkheid 80.000 euro te zijn. De risicopremie kan nu simpel worden berekend. De maandelijkse risicopremie is dan 126,70 euro, 70000/100000 van (126 + 55 euro). De maandpremie had bij een gemiddelde waarde van 110.000 euro 72,40 euro (0,4% van 126 + 55 euro) moeten zijn. Een verschil van 54,30 euro (27% van de maandpremie van 200 euro) per maand, die minder belegd kan worden.

Aangemaakt door Rob op 07-10-2011 15:31

Was de uitleg en de berekening maar zo duidelijk geweest bij het afsluiten van deze producten. Dan waren er veel en veel minder van deze woekerpolissen gesloten.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.