woensdag 11 april 2012, 13:47 - Jos Koets
Het komt niet vaak voor dat ik een vraag krijg, waar ik niet direct antwoord op weet. Gelukkig heb ik regelmatig contact met een paar goede fiscalisten. Deze hebben meestal het antwoord snel doorgemaild aan mij. Het volgende is namelijk van toepassing bij een scheiding. De scheiding is nog niet 100% geregeld. De man heeft echter al een andere koopwoning gezien en kan deze voor een aantrekkelijke prijs kopen. Het is moeilijk een geldgever in Nederland te vinden die deze man een hypotheek zal verstrekken. Daarom kwam deze man met een andere oplossing. Het bedrag van de koopsom (inclusief de kosten koper) kon hij betalen uit zijn eigen vermogen plus een kleine aanvullende lening van een kennis. U begrijpt dat we hier op glad ijs gaan komen, want hoe zit het nu met de hypotheekrenteaftrek als deze man een paar maanden later bij een geldgever een hypotheek gaat afsluiten?

Het antwoord is vrij simpel. Er moet sprake zijn van het oogmerkvereiste. Dit betekent dat de man voor de koop van de woning een tweetal hypotheekoffertes / berekeningen aanvraagt bij geldgevers. Hij toont hiermee zijn oogmerk aan. De wettekst is als volgt (voor en achteraf financieren):

3.1. Oogmerkvereiste
Het oogmerkvereiste houdt in dat de belastingplichtige de geldlening moet zijn aangegaan voor verwerving, onderhoud of verbetering van de eigen woning. Bij financiering vooraf hoeft hij het geld niet rechtstreeks aan te wenden voor de eigen woning. Hij kan bijvoorbeeld ook de kosten voor de woning betalen van een andere rekening dan die waarop het met de lening verkregen geld is gestort. Voor zover de belastingplichtige de geldlening gebruikt voor andere doeleinden dan de eigen woning is alleen nog aan het oogmerkvereiste voldaan als eenzelfde bedrag nog liquide beschikbaar blijft.
Bij financiering achteraf kan ook aan het oogmerkvereiste zijn voldaan. De belastingplichtige moet dan op het tijdstip waarop hij de kosten uit andere middelen voldeed, het oogmerk hebben gehad om die kosten te financieren.

Hetzelfde is van toepassing als er sprake is van verbouwen. Hierbij wel als toevoeging dat er rekening moet worden gehouden met de zesmaandsperiode.

3.2.2. Financiering achteraf
Als de belastingplichtige de verbouwing achteraf financiert, moet hij aannemelijk maken dat hij aan het oogmerkvereiste voldoet. Dit kan eenvoudig zijn, bijvoorbeeld als hij rond het tijdstip van de betaling van de kosten een hypotheekofferte heeft aangevraagd op basis waarvan de lening is afgesloten. In andere gevallen zal hij het minder gemakkelijk aannemelijk kunnen maken. Hierover kunnen bewijsrechtelijke problemen ontstaan.
Om bewijsrechtelijke problemen te voorkomen, keur ik om praktische redenen het volgende goed. Als de belastingplichtige de lening is aangegaan binnen zes maanden na de aanvang van de verbouwing wordt voor het bedrag van de in die zesmaandsperiode betaalde verbouwingskosten geacht te zijn voldaan aan het oogmerkvereiste.

Uit het bovenstaande blijkt maar weer eens dat er veel mag, maar dat u weldegelijk goed moet oppassen. Zomaar iets doen zonder van te voren weten of dit mag, kan veel geld gaan kosten.
Jos Koets
Jos Koets Financieel adviseur en schrijver

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.