Jos Koets

Financieel adviseur en schrijver
Gepubliceerd op: dinsdag 8 januari 2013 om 12:52
Zoals bekend is de verplichte aflossing voor startende kopers een feit geworden. Er is nog wel een voorstel om de 100% aflossing te verlagen naar 50%. Het klinkt vreemd maar pas eind januari weten we zeker wat er van toepassing is (50% of 100% aflossing). Dit betekent dat de maand januari een zeer rustige maand gaat worden voor alle hypotheekadviseurs in Nederland. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft al gezegd dat hij "bang" is voor Brussel en daarom de 100% aflossing wilt handhaven. Met deze uitspraak wordt maar weer eens bevestigd wie de touwtjes in handen heeft als het gaat over de renteaftrek in Nederland.

In de laatste drie maanden van 2012 heeft Staatssecretaris Weekers tal van situaties in kaart gebracht wat er precies van toepassing gaat worden voor de renteaftrek van bestaande huizenbezitters en starters. In de komende maanden zal ik door middel van blogs deze situaties doornemen. In veel situaties zijn de voorbeelden duidelijk. Echter er zijn ook situaties die "tegenstrijdig" zijn met eerdere uitspraken van het ministerie van financiën. Hieronder een situatie waarbij een starter een woning koopt. Deze woning weer na een paar jaar verkoopt en dan een andere woning koopt.

Voorbeeld : 30-jaarstermijn, schuld loopt door
A heeft een woning gekocht en is een eigenwoningschuld van € 200 000.
Over jaar 1 en 2 van de looptijd heeft A in totaal € 20 000 op de schuld afgelost.
Begin jaar 3 bedraagt de schuld dus nog € 180 000
Stel A verkoopt de woning begin jaar 3 voor € 200 000.
A koopt een nieuwe woning voor € 300 000.
De eigenwoningreserve bedraagt dan € 20 000 na verkoop.
A leent ter zake van de nieuwe eigen woning € 280 000.
In het huidige systeem (voor 1-1-2013) valt deze schuld uiteen in een schuld van € 200 000 (de starthoofdsom) waarvoor nog een maximale looptijd van 27 jaar geldt en een schuld van € 80 000 waarvoor een nieuwe 30-jaarstermijn geldt.

In het nieuwe systeem (na 1-1-2013) loopt voor het eindbedrag van de bestaande schuld van € 180 000 de termijn door, dus nog maximaal 27 jaar looptijd en gaat voor € 100 000 een nieuwe 30-jaarstermijn gelden (uiteraard met aflossingsverplichting).


Uitleg
Uit bovenstaand voorbeeld blijkt duidelijk dat de lopende schuld waar al een gedeelte is op afgelost, gewoon doorloopt als er een andere woning wordt gekocht. Alleen over het hogere bedrag is een nieuwe periode van 30 jaar van toepassing. Dit bedrag moet wel minimaal annuitair worden afgelost om in aanmerking te komen voor renteaftrek.

Aangemaakt door Jaap op 01-03-2013 19:55

Nogmaals: heeft iemand een helder overzicht van de totale bezittingen minus totale schulden per hoofd van landen in de EU? We kunnen dan zien hoe Nederland er relatief voorstaat. We kunnen dan ook vaststellen of het echt noodzakelijk is dat er verplicht afgelost gaat worden op hypotheken en of het inderdaad zo dringend is om het financieringstekort van de overheid terug te brengen. Zonder een dergelijke lijst is het toch onmogelijk om beleid te maken?

Aangemaakt door Jaap op 09-02-2013 20:21

Lekker overzichtelijk allemaal. Ik kan mij maar al te goed voorstellen dat mensen helemaal geen woning meer willen kopen. Bestaande regels kunnen kennelijk zonder veel omhaal zomaar gewijzigd worden. Maar de koper moet een langlopende verplichting aan gaan. De koper wil bestendigheid in het beleid, geen willekeur. Laat maar, die "eigen" woning. Veel te veel kopzorg.

Aangemaakt door bart nt op 08-01-2013 20:01

Dag Jos, met veel plezier en soms ongeloof lees ik je verhalen. Wil jij eens een situatie schetsen waarbij door echtscheiding de een de ander uitkoopt? Bijvoorbeeld : gekocht in 2010 125.000 spaar en 75.000 afl.vrij. en waarde nu 200.000,-. Ben heel erg benieuwd!!

Aangemaakt door jkoets op 08-01-2013 20:06

Verhaal is simpel. Over het uitkoobedrag gaat een nieuwe periode van 30 jaar gelden. Let wel op dat er een verplichte aflossing gaat gelden voor dit uitkoopbedrag. Dus stel hypotheek is 200.000 euro man en vrouw. Vrouw wordt uitgekocht voor 100.000 euro (haar deel). Man kan 30 jaar rente aftrekken voor 100.000 euro (wel verplicht aflossen). Afgelopen vrijdag op de iex staat een mooie column hierover, de link is http://www.iex.nl/Column/91864/Bang-voor-Brussel.aspx In de komende blogs komt dit onderwerp zeker nog aan de orde. Gr. Jos

Aangemaakt door bart nt op 08-01-2013 20:40

Dus spaar wijzigen, ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid en hele hypotheek ombouwen. Bel morgen NHG eens welk antwoord je krijgt.

Aangemaakt door jkoets op 08-01-2013 21:10

NHG bekijkt de zaak heel anders. Deze kijkt niet naar de periode van de renteaftrek (dus de duur). Het is dus mogelijk als iemand nog 20 jaar renteaftrek heeft bij NHG een duur van 30 jaar af te sluiten. Voor de wet is dit niet mogelijk om renteaftrek te kunnen genieten. Dit moet dus op elkaar afsluiten. Bovendien als je van spaarvorm verandert hoef je niet verplicht af te lossen. Je kan dus een box 1 beleggingspolis omzetten naar een spaarpolis (box 1). Hierbij aangetekend dat de premie niet verhoogd mag worden. Ook hierbij moet er nog meer duidelijkheid komen. Ik volg alles op de voet dus verandert er iets dan laat ik dit binnen een week weten door middel van een blog. Gr. Jos Heb je vragen dan mag je me ook een keer bellen (010-4747647)

Aangemaakt door jkoets op 08-01-2013 21:17

Hieronder een casus (gedeeltelijke teskt) van Weekes die ik nog zal behandelen. Voorbeeld 27 Scheiding met uitkoop X en Y zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Tot de huwelijksgemeenschap behoren op 31 december 2012 een eigen woning en een aflossingsvrije hypotheek van € 200.000. X en Y hebben derhalve beiden een EWS van € 100.000. In 2013 gaan X en Y scheiden. De eigen woning heeft op dat moment een waarde van € 220.000. De EWS bedraagt nog steeds € 200.000 (dus voor X en Y ieder € 100.000), er is dus niet afgelost. X blijft in de woning wonen, neemt het deel van de woning en de schuld dat gezien de huwelijksgemeenschap toekomt aan Y over en betaalt een vergoeding voor de overwaarde van € 10.000 die hij financiert met een lening. Fiscaal wordt aangesloten bij de economische gerechtigdheid die volgt uit het huwelijk. Economisch gezien koopt X voor € 110.000 de helft van de woning, een helft die op grond van zijn huwelijk met Y toekomt aan Y. De situatie voor X wordt daarmee als volgt: X heeft een bestaande aflossingsvrije lening van € 100.000 die ook na de echtscheiding blijft vallen onder het overgangsrecht (artikel 10bis.1, eerste lid, van de Wet IB 2001). De lening die X in of na 2013 aangaat (dan wel overneemt) voor de aanschaf van de helft van de woning die toekomt aan Y (inclusief de waardestijging van € 10.000) van € 110.000 valt onder het voorgestelde, nieuwe recht en moet dus ten minste annuïtair volledig worden afgelost in maximaal 360 maanden om te kwalificeren als EWS waarvan de rente fiscaal aftrekbaar is.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.