Jos Koets

Financieel adviseur en schrijver
Gepubliceerd op: vrijdag 1 februari 2013 om 14:04
In deel 5 geeft Staatssecretaris Weekers meer duidelijkheid voor de bestaande huizenbezitter als deze in de toekomst gaat verhuizen. Het belangrijkste waar een bestaande huizenbezitter rekening mee moet houden om zijn lopende hypotheekvormen mee te nemen, is de aankoopdatum van de nieuwe koopwoning. Deze aankoopdatum (passeerdatum bij de notaris) van de nieuwe woning moet binnen 1 jaar liggen van de verkoopdatum van de oude woning. Op het ogenblik kiezen "doorstromers" terecht eerst om hun huidige woning te verkopen. Het komt dan regelmatig voor dat na verkoop, even tijdelijk een woning wordt gehuurd omdat nog geen geschikte woning is gevonden. Wie langer wacht dan een jaar, is verplicht te gaan aflossen door middel van een annuïteiten en / of lineaire hypotheek. Dit kan dan wel een hele dure netto maandlast gaan worden omdat een doorstromer al een aantal jaren hypotheekrenteaftrek heeft genoten. Hieronder een voorbeeld van Weekers:

Voorbeeld: Bestaande huizenbezitter kan hypotheek meenemen
A bezit op 31 december 2012 een eigen woning met een aflossingsvrije eigenwoningschuld van € 200 000.
A is die lening aangegaan in 2003. De omvang van de "bestaande lening" wordt derhalve gesteld op € 200 000 waarover nog 20 jaar recht op aftrek bestaat. In 2020 verkoopt A zijn eigen woning voor € 210 000.
Stel: de eigenwoningschuld is doordat A in de tussentijd vrijwillig € 10 000 heeft afgelost op dat moment € 190 000.
A heeft als gevolg van deze verkoop door de bijleenregeling een eigenwoningreserve van € 20 000 (bestaande uit € 10 000 vanwege de aflossing en € 10 000 vanwege de waardestijging ten opzichte van de initiële eigenwoningschuld).
Indien hij vervolgens in hetzelfde jaar een nieuwe eigen woning koopt van € 250 000 wordt zijn maximale eigenwoningschuld € 230 000. De nieuwe woning wordt gefinancierd door een lening die voor € 190 000 bestaat uit een "bestaande lening" waarop nog 13 jaar het recht op aftrek van toepassing is en voor € 40 000 uit een "nieuwe lening" waarop het na 31 december 2012 geldende recht van toepassing zal zijn. Deze ruime uitleg van het overgangsrecht waarborgt dat belastingplichtigen met een "bestaande lening" niet "vast" zitten aan een lening en, doordat zij de "bestaande lening" mee kunnen nemen naar een nieuwe eigen woning, zo min mogelijk worden belemmerd in hun verhuismobiliteit.

Opmerking:
Het is mogelijk voor een bestaande huizenbezitter de lopende hypotheek mee te nemen (volgens de wet). Hierbij moet wel rekening gehouden worden met de nieuwe gedragscode die per 1 augustus 2011 is ingegaan (regels van de banken). In deze code staat dat de maximale aflossingsvrije hypotheek nog 50% van de waarde van de woning mag zijn.
Stel iemand heeft nu een aflossingsvrije hypotheek van € 200.000 en koopt later een woning met een waarde van € 250.000, dan zal het aflossingsvrije gedeelte verlaagd moeten worden naar € 125.000 (50% van € 250.000). Dit betekent dat de overige € 75.000 minimaal annuitair moet worden afgelost. Een bankspaarhypotheek kan namelijk niet meer worden afgesloten. Bovendien zijn er diverse eisen gesteld aan lopende box 1 polissen zodat deze niet meer flexibel zijn. De laatste zin in het voorbeeld van Weekers klopt dus niet. Ik ben namelijk van mening dat bestaande huizenbezitters weldegelijk belemmerd worden in hun verhuismobiliteit.

Aangemaakt door Jaap op 09-02-2013 13:42

Voor wie het nu nog niet duidelijk is: de beleidsmakers maken beleid. Daar zijn ze voor ingehuurd, vinden ze. Of het goed beleid is, of verstandig, daar zijn ze niet zozeer mee bezig. De nieuwe regelgeving omtrent hypotheken zullen desastreus blijken. Ik heb medelijden met mensen die binnenkort gedwongen moeten verkopen en met restschuld blijven zitten: hun verlies is definitief. Wat andere mensen betreft: houd goede moed! De regels zullen versoepeld/opgerekt worden. Ze zijn eenvoudigweg onhoudbaar. Aflossen in 30 jaar is in veel gevallen niet noodzakelijk. Veel mensen hebben een prima aanvullend pensioen. Het kopen van een woning is een hachelijke zaak geworden: dat is het enige wat telt, voor bank en consument. Dus: de woningmarkt gaat niet aantrekken, verhuizen is in veel gevallen geen optie meer, mobiliteit vermindert, bouw en verbouw vergeet het maar. Terwijl de besparing voor de overheid pas zoden aan de dijk zet op de lange termijn, zakt op korte termijn de hele economie in en dat door het onoordeelkundig handelen van "beleidsmakers". Het spreekwoord zegt: als het kalf verdronken is dempt men de put.

Aangemaakt door jurjen op 04-02-2013 16:55

dat meenemen van die hypotheek: kan dat zonder dat de bank extra eisen stelt? ik zou best willen verhuizen, kan de hypotheek makkelijk dragen, maar zal niet aan de inkomenseisen voldoen. we leven bewust heel zuinig en zijn steeds minder gaan werken.

Aangemaakt door jkoets op 04-02-2013 17:08

Als je gaat verhuizen, moet het inkomen voldoende zijn om de hypotheek te kunnen dragen. Dus het inkomen en waarde woning worden opnieuw gecontroleerd. De bank ziet je als nieuwe klant omdat je een andere woning hebt gekocht. Gr. Jos

Aangemaakt door Jaap op 01-03-2013 19:46

En dus blijf jezitten en je verroert je niet. Au revoir, mobiliteit.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.