Jos Koets

Financieel adviseur en schrijver
Gepubliceerd op: maandag 25 februari 2013 om 11:45
De Consumentenbond heeft een onderzoek gedaan naar serviceabonnementen bij hypotheekadviseurs. Zij komen tot de conclusie dat deze abonnementen weinig om het lijf hebben. De maandelijkse kosten die in rekening worden gebracht bedragen € 10 tot 35 per maand. Een klant krijgt voor dit bedrag de mogelijk om zijn vragen te stellen. Vorige week kreeg ik nog een telefoontje van een lezer die zijn hypotheekketen had gebeld met betrekking tot een fiscale vraag. Aangezien deze persoon geen abonnement had, kon hij zijn vraag niet stellen. Anders gezegd: de hypotheekketen wilde geen antwoord geven op zijn vraag.
Waarschijnlijk zijn collega’s het niet met mij eens, maar ik zal nooit weigeren een vraag te beantwoorden. De AFM is van mening dat een adviseur zijn doorlopende zorgplicht naar zijn bestaande klant goed moet verrichten. Hieronder de tekst van de AFM:

Wat wordt precies verstaan onder de doorlopende Wft zorgplicht?
De doorlopende Wft zorgplicht stelt dus dat de consument of de cliënt tijdens de looptijd van een financieel product wordt geïnformeerd over mogelijke wezenlijke wijzigingen in essentiële productinformatie. Met essentiële informatie wordt hier de voor de klant relevante informatie bedoeld. Daarbij kan worden gedacht aan een nieuw rentevoorstel van de bestaande hypotheek na afloop van de rentevastperiode. De (nieuwe) hypotheekrente en de (nieuwe) rentevastperiode is informatie die de klant nodig heeft om het product en de aanbieder van het product te (her)beoordelen en mogelijk actie te ondernemen. Bijvoorbeeld onderhandelen over de nieuwe rente, het inwinnen van advies over de nieuwe rentevastperiode of eventueel overstappen naar een andere aanbieder van hypothecair krediet. Er kan ook sprake zijn van een wezenlijke wijziging als een verzekeraar bijvoorbeeld een belangrijke en voor de klant relevante productvoorwaarde wijzigt zoals een afkoopboete afschaft of introduceert of de dekking beperkt.

De gehele mening van de AFM kunt u hier lezen. Dit is trouwens de link voor de adviseurs. Bent u consument dan wordt u door de AFM doorverwezen naar deze link.

Alvorens u toch een abonnement afsluit, is het verstandig 100% te weten wat de adviseur voor u gaat doen in de toekomst. Laat de adviseur zijn werkzaamheden op papier zetten. Ik heb even op google gezocht bij collega’s die abonnementen aanbieden. Hieronder een opsomming waaruit een abonnement (gedeeltelijk) eventueel uit zou kunnen bestaan:

Service vragen gedurende de looptijd van de afgesloten hypotheek
 • Update klantprofiel per 2 of 3 jaar
 • Continue bewaking hypotheekrente, aflossing en premie
 • Korting op facturen in verband met hypotheek
 • Gehele jaar financiële vraagbaak
 • Berichtgeving wijziging wet - en regelgeving
 • 20% korting op onze tarieven
 • Begeleiding bij schadeafwikkeling
 • Begeleiding bij aangifte inkomstenbelasting, voorlopige teruggave en toeslagen
 • Begeleiding in geval van overlijden
 • Begeleiding bij echtscheiding
 • Ondersteuning bij beëindiging of omzetten producten

Misschien klinkt het vreemd, maar ik vind dat het niet nodig is dat klanten voor bepaalde onderwerpen die hierboven worden opgesomd, moeten betalen. Een mooi voorbeeld is de berichtgeving van wijzigingen in de wet en regelgeving. Natuurlijk heb ik nog even contact opgenomen met de AFM.

Deze kwam met de volgende opmerking:
De AFM verwacht dat een adviseur bij bestaande (provisie)klanten terughoudend is met het aanbieden van serviceabonnementen. Een adviseur moet bij iedere klant heel duidelijk maken wat wel en wat niet onder een serviceabonnement valt, en tegen welke kosten. De klant kan vervolgens kritisch zijn. De klant zal op zoek gaan naar een adviseur die daadwerkelijk meerwaarde biedt. De adviseur doet er goed aan vanuit dit oogpunt zijn dienstverlening in te richten. Als aandachtspunt willen we meegeven dat adviseurs er voor moeten zorgen dat zij de dienstverlening die zij toezeggen ook daadwerkelijk kunnen nakomen.

Afgelopen week kwam de AFM nog met de volgende opmerking:
Als een adviseur of aanbieder vóór het provisieverbod gratis advies gaf bij bijvoorbeeld een nieuwe rentevaste periode, zou dat nu ook zo moeten zijn." Aldus citeerde zaterdag Het Financieele Dagblad Michiel Denkers, Hoofd Toezicht AFM, in een artikel over de grijze gebieden van het provisieverbod.

Aangemaakt door Herman op 26-02-2013 12:30

Die laatste opmerking van de AFM klopt natuurlijk op zich wel. Waarom nu betalen voor iets dat je al gratis kreeg? Maar de vraag is: waar houdt het op? Het zou mij niet verbazen als over 5 jaar de roep naar (normale en transparante) provisie weer gaat klinken. Vooral voor kleine klanten met weinig kennis en veel vragen geldt dat het nieuwe systeem belachelijk duur dreigt te worden.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.