dinsdag 13 januari 2015, 21:48 - Jos Koets

Wie een huis koopt, krijgt te maken met diverse aankoopkosten. Uitgaande dat u een hypotheek afsluit met NHG en een adviseur uw hypotheek regelt dan zijn deze kosten globaal 5% tot 6% van de koopprijs van uw woning. Ter verduidelijking een fictief voorbeeld waarbij de koopsom van de woning € 200.000 bedraagt:

  • Koopsom woning: € 200.000
  • Overdrachtsbelasting 2%: € 4.000
  • NHG kosten: € 2.000
  • Taxatiekosten: € 400
  • Kosten adviseur: € 2.000
  • Notariskosten: € 1.600
  • Subtotaal: &euro: 210.000
  • Maximale hypotheek 2015: € 206.000
  • Eigen middelen: € 4.000

De kosten koper kunnen nog hoger zijn als er sprake is van een aankoop makelaar en een bouwkundig rapport. In ieder geval is duidelijk dat een huizenkoper in 2015 eigen middelen moet meenemen. Het is dan ook logisch dat een koper zoveel mogelijk wil besparen op zijn kosten koper dus op zoek gaat naar de goedkoopste makelaar / notaris / hypotheekadviseur. Ik kan u verklappen dat deze zoektocht aardig wat geld kan opleveren. Echter de vraag is dan of u daadwerkelijk krijgt wat u wil hebben. Veel huizenkopers denken (terecht) dat zij kunnen besparen op de advieskosten van hun hypotheek. Aangezien de meeste hypotheken worden afgesloten bij de Rabobank, ING en ABN-AMRO is het interessant wat deze banken aan advieskosten in rekening brengen.

De advieskosten van de Rabobank

De hoogte van de advieskosten voor een hypotheek bij de Rabobank kunt u grotendeels zelf bepalen. Indien u zelf de voorbereiding doet, bespaart u € 450. Indien u als doorstromer u hypotheek wil afsluiten bij de Rabobank en uw huidige hypotheek loopt ergens anders dan moet u goed zoeken wat de Rabobank in rekening gaat brengen. Zij vermelden namelijk niet expliciet het tarief voor doorstromers. Onder het "kopje" Hypotheekadvies zouden deze "doorstromers" kunnen vallen. Echter zijn het dan hier de doorstromers die al een hypotheek hebben bij de Rabobank of niet? Ook het dienstverleningsdocument geeft geen 100% duidelijkheid wat natuurlijk vreemd is.

In ieder geval zijn de advieskosten € 1.750. Echter hier kunnen nog kosten bij komen voor de risicoverzekering en de woonlastenverzekering. Wie deze ook wil afsluiten, betaalt € 65 per verzekering. Als we kijken naar andere banken dan concludeer ik dat de advieskosten van de Rabobank niet hoog zijn. U moet echter wel rekening houden dat u voor iedere handeling opnieuw mag gaan betalen. Indien u bijvoorbeeld uw hypotheek in de toekomst wil verhogen dan kost dit € 1.450 aan advieskosten. Even een keuken van bijvoorbeeld € 10.000 financieren door middel van een tweede hypotheek is een kostbare zaak.

Jos Koets
Jos Koets Financieel adviseur en schrijver

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.