Jos Koets

Financieel adviseur en schrijver
Gepubliceerd op: dinsdag 3 februari 2015 om 22:06

In mijn eerste blog kon u lezen wat de voor- en nadelen zijn van een spaarhypotheek. Het advies is simpel: wie een spaarhypotheek heeft kan daar in de toekomst veel geld mee verdienen. Het is dus niet verstandig om welke reden dan ook deze spaarverzekering af te kopen. Dit laatste wordt helaas door veel collega's hypotheekadviseurs geadviseerd. Wanneer er sprake is van een andere koopwoning dan is de fiscale voortzetting de beste oplossing. Echter om dit te realiseren moet een hypotheekadviseur meer tijd aan zijn klant spenderen. Bovendien moet de hypotheekadviseur de regeltjes van de fiscaliteit goed weten. Dit laatste blijkt in werkelijkheid het probleem te zijn voor een goed advies.

Fiscale voortzetting bij verhuizing

De regeltjes met betrekking tot de fiscale voortzetting zijn simpel. Er is sprake van een garantie bedrag op de einddatum. Bij een fiscale voorzetting mag dit garantie bedrag niet verhoogd worden. Bovendien mag de looptijd niet verlengd worden. Dit lijkt simpel, maar in werkelijkheid komt er nog iets om de hoek kijken. De opgebouwde waarde van de oude verzekeringspolis moet binnen meestal zes maanden worden overgeheveld naar de nieuwe verzekeringspolis. In dit geval is er dus sprake van een nieuwe bank / verzekeraar waar de nieuwe hypotheek is afgesloten voor de nieuwe woning.

Een huizenbezitter die nog niet zijn oude woning heeft verkocht, kan in de problemen komen. Bij de nieuwe bank is een fiscale voortzetting geregeld, maar door verkoop van de oude woning kan deze niet gerealiseerd worden. De verzekeringspolis is namelijk nog verpand. Indien de fiscale voortzetting niet binnen de termijn (meestal) van zes maanden wordt gerealiseerd dan wordt de spaarhypotheek bij de nieuwe bank omgezet in een annuïteiten hypotheek. Het gevolg is hogere netto maandlasten die over de gehele looptijd duizenden euro's bedragen. Het is daarom verstandig om dit voorkomen. Dit is mogelijk maar dan moet de "oude bank" waar de hypotheek loopt waar de oude woning te koop staat wel meewerken. Deze moet namelijk een vrijgave geven van de spaarverzekering zodat de waarde kan worden overgeheveld. De spaarverzekering wordt dus beëindigd terwijl de woning nog niet is verkocht. Voor de spaarhypotheek komt dan een annuïteiten hypotheek in de plaats. In de branche noemen wij dit een interne omzetting. Als de spaarhypotheek is omgezet, kan deze worden voortgezet bij de nieuwe bank. Het bovenstaande is alleen van toepassing als de oude woning nog niet is verkocht. Is dit wel van toepassing dan moet u aan andere eisen voldoen.

Afkoopwaarde

In veel situaties wordt alsnog besloten de spaarverzekering af te kopen. De afkoopwaarde is onbelast als er sprake is van een restantschuld bij verkoop van de oude woning. Er zijn in Nederland enkele maatschappijen waarbij niet de opgebouwde waarde wordt uitgekeerd, maar de afkoopwaarde. Deze afkoopwaarde is beduidend lager dan de opgebouwde waarde. In werkelijkheid kan dit zelfs een paar duizend euro zijn, zie onderstaand rekenvoorbeeld van een spaarhypotheek van € 100.000 bij een hypotheekrente van 5%. De spaarpremie bedraagt € 120.

JaarInterne waardeAfkoopwaardeBetaalde spaarpremies
1€ 1.475€ 280€ 1.440
9€ 16.346€ 13.711€ 12.960
14€ 29.149€ 26.719€ 20.160
24€ 66.667€ 65.235€ 34.560

Indien de spaarverzekering in het negende jaar wordt afgekocht, dan wordt er door de maatschappij € 13.711 uitgekeerd. De werkelijke opgebouwde waarde bedraagt echter € 16.346. Ook bij een fiscale voortzetting wordt de verzekeringpolis afgekocht en voortgezet bij een andere maatschappij. In dit geval kost dit dus ook een paar duizend euro! Alvorens een beslissing te nemen, is het goed om eerst goed uit te zoeken wat de gevolgen hiervan zijn.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.