dinsdag 10 maart 2015, 11:50 - Jos Koets

De afgelopen jaren is er veel veranderd met betrekking tot het berekenen van de maximale hypotheek. Deze maximale hypotheek is natuurlijk afhankelijk van de hoogte van het bruto jaarinkomen. Een werknemer toont zijn inkomen aan door middel van een werkgeversverklaring. Dit formulier moet door de werkgever worden ingevuld. Onder bepaalde omstandigheden worden ook andere verdiensten meegenomen als inkomen, zie hieronder de opsomming:

 • Bruto jaar salaris (1)
 • Vakantietoeslag (2)
 • Onregelmatigheidstoeslag (4)
 • Vaste 13e maand (3)
 • Provisie (4)
 • Vaste eindejaarsuitkering (3)
 • Overwerk (4)

Toelichting

 • Ad 1: Het bruto jaarsalaris van het gebruikelijke aantal werkweken in de bedrijfstak
 • Ad 2: Bij vakantiebonnen: 100% van de waarde van de vakantiebonnen
 • Ad 3: Onder vast wordt verstaan: in de arbeidsovereenkomst vastgelegde onvoorwaardelijke inkomensbestanddelen
 • Ad 4: Indien structureel sprake is van onregelmatigheidstoeslag, provisieregeling en/of overwerk: het bedrag over de laatste 12 maanden

Ik blijf het vreemd vinden dat nog steeds de provisie, de onregelmatigheidstoeslag en het overwerk als vast inkomen kan worden meegenomen voor de maximale hypotheek. In de praktijk heb ik al diverse huizenbezitters meegemaakt die in financiele problemen zijn gekomen. Zij hebben dan bijvoorbeeld een leuk bedrag aan overwerk (bijvoorbeeld € 10.000). Bij (langdurige) ziekte wordt dit overwerk niet doorbetaald waardoor het inkomen flink minder wordt. Ook tijdens de crisis zijn er veel bedrijven die het overwerk helemaal niet meer doorbetalen omdat zij al blij zijn nog te bestaan. Laat ik een voorbeeld nemen ter verduidelijking waarbij het volgende van toepassing is:

 • Vast inkomen: € 30.000
 • Overwerk: € 10.000
 • Maximale hypotheek bij toetsrente van 3% en een inkomen van € 30.000 is € 139.349
 • Maximale hypotheek bij toetsrente van 3% en een inkomen van € 40.000 is € 185.798

Het verschil in maximale hypotheek is meer dan € 46.000. Als we dit door berekenen naar de bruto maandlasten bij een annuïteiten hypotheek dan is het volgende aan de orde:

 • Annuiteiten hypotheek € 139.349, hypotheekrente 3%, bruto per maand: € 588
 • Annuiteiten hypotheek € 185.798, hypotheekrente 3%, bruto per maand € 783

Het bruto maand verschil is bijna € 200. Als we dit doorberekenen (inclusief het Eigen Woning Forfait) naar de netto maandlast dan gaat het hier nog over een bedrag van rond de € 170! Dit bedrag lijkt niet veel, maar dat is het weldegelijk in veel situaties. Het is dan ook niet verwonderlijk dat steeds meer huizenbezitters die in het verleden de provisie of de onregelmatigheidstoeslag of het overwerk hebben meegenomen voor hun maximale hypotheek nu in financiele problemen zitten. Hypotheekadviseurs moeten deze doelgroep heel goed informeren wat de gevolgen kunnen gaan worden als hun inkomen door omstandigheden minder wordt. Klanten zijn vaak eigenwijs, maar dat wil niet zeggen dat een hypotheekadviseur altijd maar ja moet knikken.

Jos Koets
Jos Koets Financieel adviseur en schrijver

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.