Jos Koets

Financieel adviseur en schrijver
Gepubliceerd op: vrijdag 8 januari 2016 om 20:54

Wie een studieschuld heeft en een huis wil kopen, doet er verstandig aan om vooraf goed zijn huiswerk te doen. Door het nieuwe leenstelsel (ingangsdatum 1 september 2015) zijn er nu twee soorten studieschulden die anders worden getoetst voor het verkrijgen van een hypotheek. Nationale Hypotheek Garantie schrijft hier het volgende over:

Overige betalingsverplichtingen voortvloeiend uit geldleningen of andere vormen van kredieten dienen ter hoogte van 2% op maandbasis van het leningbedrag of kredietlimiet in mindering te worden gebracht op de toegestane financieringslast voor de looptijd van de desbetreffende betalingsverplichtingen, tenzij: het een studiefinanciering betreft; in dat geval mag rekening worden gehouden met 0,75% op maandbasis van het oorspronkelijke leningbedrag dan wel 0,45% van het oorspronkelijke leningbedrag indien het een lening betreft conform de Wet studievoorschot. Indien uit correspondentie van DUO blijkt dat sprake is van een extra aflossing op het leningbedrag en op basis daarvan een nieuwe maandannuïteit is overeengekomen, mag worden uitgegaan van dat lagere leningbedrag;

Afhankelijk van de ingangsdatum van de studieschuld wordt deze getoetst op 0,45% of 0,75% van het oorspronkelijke leenbedrag. Om duidelijk het verschil aan te tonen, een rekenvoorbeeld ter verduidelijking waarbij het volgende van toepassing is:

  • Inkomen: € 40.000
  • Toetsrente hypotheek: € 2,5%
  • Studieschuld: € 30.000
  • Maximale hypotheek zonder studieschuld: € 172.943
  • Maximale hypotheek met studieschuld (toetsing 0,75%): € 115.998
  • Maximale hypotheek met studieschuld (toetsing 0,45%): € 138.776

Uit bovenstaande cijfers blijkt dat het verschil meer dan € 22.000 ( € 138.776 versus € 115.998) bedraagt voor de maximale hypotheek. De studieschuld in het nieuwe leenstelsel is veel "aantrekkelijker" dan in het oude systeem. Hierbij wil ik nogmaals opmerken dat er gekeken wordt naar het oorspronkelijke leenbedrag. Indien deze persoon bijvoorbeeld nog € 10.000 moet aflossen dan verandert er niets met betrekking tot de maximale hypotheek. Dit is wel van toepassing als door middel van een extra aflossing nog € 10.000 studieschuld openstaat en hierover een nieuw aflossingsbedrag is afgesproken. De maximale hypotheek wordt dan:

  • Maximale hypotheek met studieschuld (toetsing 0,75%): € 153.961
  • Maximale hypotheek met studieschuld (toetsing 0,45%): € 161.554

Tot slot nog iets opmerkelijks in de voorwaarden van NHG. Verplichtingen waarvan de eerste betaling plaatsvindt na twaalf maanden na het passeren van de lening, mogen buiten beschouwing worden gelaten.

U begrijpt dat dit laatste zeer vreemd is. Indien bijvoorbeeld over 1,5 jaar de aflossing op de studieschuld in gaat, dan hoeft deze bij het kopen van de woning niet worden meegenomen. Echter na 1,5 jaar zorgt de studieschuld wel voor een overkreditering. Afhankelijk van de hoogte van de studieschuld kan deze overkreditering behoorlijk zijn!

Aangemaakt door Cindy Schrader op 02-10-2017 21:15

Weet U of het nog steeds zo is dat bij de NHG een studielening waarvan pas over 2 jaar de aflos-fase begint, niet meegerekend wordt in de bepaling van de maximale hypotheek? Ik kan het in de voorwaarden 2017 niet vinden.

Aangemaakt door jkoets op 03-10-2017 08:45

Indien er sprake is van een lening (studieschuld) zal deze altijd moeten worden meegenomen in de maximale hypotheek. Bij de oude studiefinanciering kan er sprake zijn van een gift. Deze wordt dan na de studie verwijderd uit het DUO.

Aangemaakt door tsmid op 18-04-2017 13:19

bij uitstel van studielening , mag dit niet meegenomen worden. Dit conform NHG en AFM wel aflosverplichting.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.