Jos Koets

Financieel adviseur en schrijver
Gepubliceerd op: woensdag 5 april 2017 om 14:44

In deel 1 kon u lezen hoe ik in december 2016 de banken al had gewaarschuwd dat zij de boeterente voor annuïteiten en lineaire hypotheken verkeerd hadden berekend. Mijn collega heeft diverse banken gesproken in die tijd. Zij waren star en bleven van mening dat zij de boeterente wel juist hadden berekend. Zij krijgen nu terecht een flink tik op hun vingers van de AFM. Als ik kijk naar het rapport van de AFM dan staat hier in het kort het volgende in:

  • Het gaat over boeteberekeningen na 14 juli 2016
  • Bij de annuïteiten en lineaire hypotheken moeten de toekomstige aflossingen van de rente vast periode worden meegenomen. Zie voor een duidelijk voorbeeld ABN AMRO
  • Bij de (bank)spaarhypotheek moeten de toekomstige aflossingen van de rente vast periode worden meegenomen (geen enkele bank heeft dit gedaan)
  • Als er sprake is van een lagere risicoklasse door de toekomstige aflossingen in de rente vast periode dan is deze lagere risicoklasse niet van toepassing
  • Bij de berekening van de boeterente moet een hogere rente vast periode worden genomen in plaats van een lagere
  • Tijdelijke actie rentes moeten buiten beschouwing worden gelaten

Bij de annuïteitenhypotheek / lineaire- en spaarhypotheken moeten de toekomstige aflossingen in de rente vast periode nog in mindering worden gebracht alvorens de boeterente wordt berekend. De rekenvoorbeelden van de Abn-Amro bank op hun site (zie bovenstaande link) zeggen voldoende. Verrassend is de uitspraak van de AFM dat dit ook van toepassing is voor de (bank)spaarhypotheek. Er is geen enkele bank in Nederland die hier in zijn berekening rekening mee heeft gehouden. Conclusie: de boeterente voor de (bank)spaarhypotheek is altijd te hoog berekend.

Helaas heeft de AFM geen antwoord gegeven over de hybride hypotheek waar ook 100% gespaard kan worden. Wordt deze hypotheekvorm gelijkgesteld met de spaarhypotheek of toch met de beleggingshypotheek. De beleggingshypotheek wordt niet opgesomd door de AFM daar de aflossingen (lees: opgebouwde waarde) niet door te berekenen valt. De opgebouwde waarde is afhankelijk van de hoogte van de rendementen en die verschillen per jaar. Tot slot nog de spaarhypotheken waarbij de hypotheken bij A loopt en de spaarpolis bij B. Ook deze soort spaarhypotheken worden niet genoemd door de AFM.

De AFM heeft maanden over dit onderzoek gedaan maar helaas is het niet compleet. Er zijn nog diverse vraagtekens?

In mijn laatste deel; het trucje van de lagere rente vast periode om aan een hogere boeterente te komen. Bovendien nog een harde conclusie naar de AFM toe.

Aangemaakt door J. Lafarre op 12-04-2017 16:04

Beste Jos, Wat mij opvalt is dat in richtlijn van AFM alleen gesproken wordt over vervroegde aflossing. Betekent dit dat bij het openbreken van het rentecontract deze regels niet gelden? Tevens gaat men uit van de resterende RVP. In veel wat oudere hypotheken staat vaak nog in de voorwaarden dat de vergelijksrente wordt bepaald door de rente te nemen van de oorspronkelijke RVP wat natuurlijk gunstiger is voor klant.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.