Jos Koets

Financieel adviseur en schrijver
Gepubliceerd op: donderdag 13 april 2017 om 10:10

In deel 2 kon u lezen dat ik nog bepaalde vragen had over de leidraad. Ik heb daarom de AFM een viertal vragen gesteld.

Vraag 1: (Bank)spaarhypotheek

In de opmerkingen over de (bank)spaarhypotheek is niets terug te vinden of de berekening van de boeterente ook van toepassing is voor de spaarhypotheek als deze bij twee partijen loopt. Het hypotheekbedrag loopt dan bij bank A en de spaarpolis bij verzekeringsmaatschappij B. Is bij deze constructie hetzelfde van toepassing als voor de (bank)spaarhypotheek?

Antwoord AFM

Ja. Er is dus geen onderscheid tussen een spaarhypotheek of een bankspaarhypotheek.

Vraag 2: Hybride hypotheek

Bij de hybride hypotheek is het mogelijk om voor 100% te sparen. De opgebouwde waarde is dan ook bekend. In uw leidraad wordt niets vermeld over de hybride hypotheek. Moet bij de hybride hypotheek waar 100% gespaard wordt de toekomstige aflossingen tijdens de rente vast periode ook in mindering worden gebracht alvorens de boeterente wordt berekend?

Antwoord AFM

Als er geen financiële koppeling is tussen de verzekering en de hypotheek dan hoeft er geen rekening gehouden te worden met het opgebouwde kapitaal. Bij spaarhypotheken vindt er een financiële verrekening tussen de hypotheekaanbieder en de verzekeraar plaats. Als dit ook bij beleggingsverzekeringen op het spaardeel het geval is dan dient de hypotheekaanbieder dit mee te nemen bij de berekening van de te betalen vergoedingsrente.

Vraag 3: Netto hypotheekrente

Alle banken berekenen bij het bepalen van de hypotheekrente een bepaald percentage aan opslag over de basis(inkoop)rente. Versimpeld weergegeven komen deze opslagen neer op een risico- en winstopslag. Waarom worden deze opslagen meegenomen in de berekening van de boeterente?

Antwoord AFM

We vergelijken "appels" met "appels". Dit betekent dat in de contract hypotheekrente een opslag zit en ook in de vergelijkingsrente voor de berekening van de boeterente een opslag zit. In alle gevallen moeten de risico opslag bij de contractrente en de vergelijkingsrente op dezelfde opslag gebaseerd zijn. Bij winst geldt dit ook doordat in beide rentes een winstopslag zit. Dit is een benadering, de winstopslag kan immers per moment verschillen. Een huizenbezitter kan dus een (klein) voordeel hebben maar ook een nadeel.

Vraag 4: 14 juli 2016

Wat is de mening van de AFM betreffende huizenbezitters die voor 14 juli 2016 een boeterente hebben betaald. De boeterente is ook bij hun te hoog geweest. Volgens de leidraad kunnen zij geen aanspraak maken voor een vergoeding van de banken. Waarom niet? Zou het niet vanuit de algemene zorgplicht veel logischer zijn om te stellen dat ook zij een vergoeding krijgen? Immers, banken dienen het belang van de consument centraal te stellen? Wanneer er meer dan het financieel nadeel in rekening is gebracht, lijkt het mij toch redelijk om te stellen dat het klantbelang onvoldoende gediend is?

Antwoord AFM

Vanaf 14 juli 2016 is de wettelijk berekeningsnorm voor boeterente gewijzigd. Banken moeten zich vanaf deze datum aan deze norm houden. De huizenbezitters die voor deze datum een boeterente hebben betaald, kunnen zich niet op de nieuwe regels beroepen.

Persoonlijk wil ik nog een toevoeging plaatsen over vraag 4. Er is namelijk ook een zorgplicht ten opzichte van de bank naar zijn klanten toe. Ik begrijp dat de AFM niet op de stoel van de rechter gaat zitten. Ik ben echter wel zeer benieuwd wat een rechter in deze situatie zal antwoorden. Het zou mij niet verbazen dat een huizenbezitter in het gelijk wordt gesteld.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.