Anneke Ranzato

Contentmanager HomeFinance & freelance blogger
Gepubliceerd op: donderdag 11 mei 2017 om 13:55

Gisteren viel mijn oog op een artikel over hypotheekrentebijtelling. Bijtelling? We hebben toch alleen maar hypotheekrenteaftrek? Door de Wet Hillen kan er per saldo toch nooit sprake zijn van een bijtelling? Nou.... toch wel.

Afbouw maximale aftrekpercentage zorgt voor bijtelling

Sinds 2014 wordt het maximale belastingpercentage waartegen we de kosten van onze eigen woning (hypotheekrente vooral) mogen aftrekken stapje voor stapje verlaagd. Dat percentage staat inmiddels op 50%. Ondertussen wordt het eigenwoningforfait - de bijtelling - gewoon met 52% belast. Het gevolg hiervan kan zijn dat men bij een lage hypotheek per saldo toch een bijtelling heeft. SP-kamerlid Farshad Bashir heeft het haarfijn voorgerekend: bij € 2.000 aan hypotheekrente en een eigenwoningforfait van € 1.950 komt men per saldo uit op een bijtelling van € 14.

Aftrek vanwege kleine hypotheek

Nu kennen we de Wet Hillen (ofwel de regeling aftrek geen of geringe eigenwoningschuld). Die zorgt voor een extra aftrek als je eigenwoningforfait hoger is dan de aftrekbare kosten. Dat is alleen in de hierboven beschreven situatie niet aan de orde: de bijtelling is niet groter dan de aftrekbare kosten. Het fiscale effect van de bijtelling alleen wel groter dan dat van de aftrek. Fascinerend hè?!

Hypotheekrenteaftrek verplicht of een keuze?

Nog fascinerender is dat onze huidige staatssecretaris daar kennelijk anders over denkt dan de vorige. Heb ik niet zelf uitgezocht, kamerlid Pieter Omtzigt was zo vriendelijk dit op Twitter te delen. Stef Blok reageerde in 2013 al op Kamervragen over de afbouw en schreef het volgende: "Overigens biedt het wetsvoorstel belastingplichtigen die onder de Hillen-regeling vallen en een kleine eigenwoningschuld hebben, zoals de indieners terecht opmerken, de ruimte om de gevolgen van de tariefsaanpassing te voorkomen. Belastingplichtigen kunnen er in dat geval voor kiezen om de kosten vanaf 2014 niet in box 1 in aftrek te brengen." De huidige staatssecretaris Erik Wiebes zegt echter: "Zolang een schuld voldoet aan alle voorwaarden en kwalificeert als eigenwoningschuld is de belastingplichtige verplicht deze schuld en de daarmee verband houdende aftrekbare kosten eigen woning als zodanig op te voeren in zijn aangifte. Dit betreft geen keuze."

Standpunt zomaar veranderd

Nu gaat het natuurlijk om hele kleine bedragen. Zoals in bovenstaand voorbeeld: een bijtelling van € 14. Waar hebben we het over? Dat is ook niet waar het om gaat. Wel vind ik het enorm interessant hoe het kan dat een standpunt rondom de hypotheekrenteaftrek kennelijk zomaar kan veranderen. Het lijkt me dat zoiets niet zou moeten kunnen. Anders heeft het stellen van vragen toch helemaal geen zin? Dan wordt het volkomen onduidelijk of je de belastingaangifte goed doet of niet. Niet zo handig.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.