Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Jos Koets

Financieel adviseur en schrijver
Gepubliceerd op: dinsdag 30 mei 2017 om 09:04

Het is niet verstandig om een lening te hebben als u een hypotheek wilt gaan afsluiten. De lening zorgt er namelijk voor dat de maximale hypotheek (veel) lager wordt. De afgelopen jaren zijn er steeds meer soorten leningen bij gekomen. Veel van deze leningen worden geregistreerd in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) bij Bureau Krediet Registratie (BKR). Hieronder een overzicht.

AK – Aflopende kredietovereenkomst

Hieronder valt een aantal soorten kredieten zoals persoonlijke lening, uitgestelde betaling, operationele lease, financial lease en restschulden na vrijwillige verkoop van jouw woning.

HY – Hypothecair krediet

Hypotheken worden alleen negatief geregistreerd. Onder deze soortcode worden uitsluitend achterstanden en/of bijzonderheden op de hypotheek geregistreerd.

OA - Operational Autolease

Ook wel bekend als private lease. Alleen de financiële component wordt geregistreerd in het CKI van het BKR. Dit geregistreerde bedrag bedraagt 65% van de totaalsom.

RH – Restschuld hypotheek zonder aanspraak op NHG

De hypotheek is afgesloten zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en er is een restschuld ontstaan. Deze staat geregistreerd onder de code RH.

RK – Doorlopende kredietovereenkomst

Hieronder vallen de winkelpassen, creditcards en doorlopende kredieten en limieten op de betaalrekening (rood staan).

RN – Restschuld hypotheek na aanspraak op NHG

Voor de restschuld wordt aanspraak gemaakt op de NHG. Vervolgens zal de NHG de restschuld wel of niet kwijtschelden, in beide gevallen blijft de RN-codering staan.

RO – Overige obligo’s

Hieronder vallen overige leningen en kredieten die niet onder een andere contractsoort kunnen worden ondergebracht. Een voorbeeld hiervan is een zakelijk krediet met een rechtspersoon.

SR – Schuldregeling

Hieronder vallen schuldbemiddeling, schuldsanering en een aanvraag voor een schuldregeling. Schuldbemiddeling wordt zonder bedrag gemeld. Een schuldsaneringskrediet wordt met bedrag gemeld. De onderzoeksperiode voorafgaand aan het schuldsaneringstraject wordt ook geregistreerd.

VK – Verzendhuiskrediet

Dit is een krediet dat verstrekt wordt door een thuiswinkelorganisatie, denk hierbij bijvoorbeeld Otto en Wehkamp.

In bovenstaande lijst staat niet de studieschulden. Deze worden niet geregistreerd maar worden door de banken wel meegenomen in de toetsing van de maximale hypotheek. Het abonnement op de mobiele telefoon wordt per 1 mei 2017 ook geregistreerd. Het is in ieder geval verstandig om op te passen met leningen.

Tot slot nog een tip:

Wie in het verleden een lening heeft gehad, doet er verstandig aan om een BKR-uitdraai aan te vragen. Het komt namelijk regelmatig voor dat bijvoorbeeld een Doorlopend Krediet op nul staat, maar nog niet is afgemeld. Alle banken zullen deze lening meenemen in de beoordeling van de maximale hypotheek. In een volgende blog zal ik laten zien wat de gevolgen daadwerkelijk zijn met betrekking tot de maximale hypotheek.

Aangemaakt door Mike op 11-06-2017 16:34

Ik mis de A1 en A2 coderingen met tekst en uitleg