Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
woensdag 20 september 2017, 06:58 - Anneke Ranzato-Versloot
#hypotheek #betalen

Laten we het weer eens over het Bureau Krediet Registratie (BKR) hebben. Want dat hebben ze in de Tweede Kamer gedaan las ik. Er werden Kamervragen gesteld over het NRC-artikel 'Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR'. Een lang artikel boordevol dramaverhalen over mensen die geen hypotheek kregen vanwege kleine schulden. H&M komt daarbij opvallend veel voor trouwens, maar dat terzijde.

Geen hypotheek door kleine schuld

Het is natuurlijk ook zuur, als je geen hypotheek kunt krijgen doordat je een BKR-codering hebt. Vooral als je daar niet van op de hoogte was. Of als het gaat om een minischuld die je direct hebt afgelost toen je dat in de gaten had. SP-Kamerleden Jasper van Dijk en Renske Leijten vroegen daarom aan minister Dijsselbloem:“Bent u bereid om met het Bureau Krediet Registratie (BKR) in gesprek te gaan om te bewerkstelligen dat mensen met een kleine betalingsachterstand of een vergeten rekening niet de dupe worden van het terechte beleid om mensen met een slechte financiële positie of een slechte betalingsmoraal via een negatieve BKR-registratie te beschermen tegen nieuwe schulden?”

Dijsselbloem geeft opdracht aan BKR

Het antwoord van de minister van Financiën luidde:“Ik verwacht van het BKR dat zij voor het einde van het jaar tot een pragmatische werkwijze komt waarbij onterechte registraties (al dan niet op grond van een nieuwe belangenafweging) op een eenvoudige wijze (zonder dat tussenkomst van een rechter nodig is), kunnen worden verwijderd zonder dat hierdoor de deur voor grootschalig misbruik wordt opengezet.”

Wat zijn onterechte BKR-registraties?

Interessant....Dijsselbloem heeft het over 'onterechte registraties'. Maar wat zijn nou onterechte registraties? De beschreven voorbeelden zijn allemaal terechte registraties volgens de regels van de geldverstrekkers en BKR. Iemand heeft zijn schuld niet volgens afspraak betaald, ook niet na herinneringen. Het is de taak van het BKR om die situaties te registreren. Dat sommige coderingen buitenproportioneel zijn zie ik wel, maar dat beslist BKR in ieder geval niet lijkt me.

Verwijderen BKR-coderingen aan banden gelegd

Het is echter wel zo dat BKR onlangs de mogelijkheden van geldverstrekkers om coderingen achteraf te verwijderen aan banden heeft gelegd. Voorheen konden de banken dat zelf, nu moeten ze een dik gemotiveerd verhaal aanleveren en beslist BKR hierover. Dat komt dan weer doordat er bedrijven zoals Dynamiet Nederland actief zijn die alle middelen aangrijpen om geldverstrekkers te dwingen registraties te verwijderen.

Acceptatie hypotheekaanvragen

Nu kijkt iedereen in deze discussie steeds naar BKR. Ik denk dan: waarom kijken we niet naar de andere kant? Het probleem zit steeds in de afwijzing van een hypotheekaanvraag vanwege een codering. Dat is de beslissing van de hypotheekverstrekkers. Niemand zegt dat ze geen hypotheek mogen verstrekken aan iemand met een codering.

Banken mogen verder kijken dan neus lang is

Dus kun je wel BKR gaan dwingen om registraties te verwijderen die op zich kloppen...maar waarom zou je niet van banken verlangen dat ze iets verder kijken dan hun neus lang is? Dus niet bij het verschijnen van de één of andere letter in de BKR-uitdraai direct afwijzen, maar open staan voor het verhaal van de aanvrager? Als banken dat zouden doen hoeft een codering die verklaard kan worden door de klant helemaal niet zo'n probleem te zijn.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.