Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
donderdag 18 januari 2018, 08:54 - Jos Koets
#huizenmarkt

In mijn blog over de maximale hypotheek voor alleenstaanden kon u lezen dat het steeds moeilijker wordt voor een alleenstaande om een woning te kopen. Het alternatief is dan nog huren. De afgelopen jaren zijn de huren flink omhoog gegaan.

Huren en de hoogte van het inkomen

Als ik huren met kopen vergelijk dan is huren niet aantrekkelijk. Wie toch “gedwongen” wordt te gaan huren, zal ondervinden dat de hoogte van het inkomen belangrijk is. Onlangs heeft de rechtbank in Den Haag hier een uitspraak over gedaan, zie hieronder.

Huurverhogingen op basis van iemands inkomen zijn niet in strijd met de wet, oordeelt de rechtbank in Den Haag. De Woonbond had de zaak aangespannen,uit onvrede over het opvragen bij de fiscus van inkomensgegevens van mensen die sociale huurwoningen huren.           

Om scheefwonen tegen te gaan, is de huur voor mensen met een hoog inkomen hoger. Zo moeten goedkope woningen voor mensen met lagere inkomens beschikbaar komen.

De Raad van State vond het gebruik van inkomensgegevens van voor 1 april 2016 ongeoorloofd. De rechtbank zegt echter dat corporaties niet konden weten dat ze de gegevens niet mochten opvragen.

Huurverhoging door hoger inkomen

Het is dus geoorloofd de huren aan te passen als het inkomen verandert. Let op: dit is alleen van toepassing voor sociale huurwoningen (in 2017 was de grens 710,68 euro). Als het inkomen stijgt, betekent dit dat de huren verhoogd mogen worden. Procentueel kunnen de huren flink verhoogd worden als we kijken naar de jaren 2016 en 2017

De nieuwe huurwet maakt de volgende stijging van uw huur mogelijk per 1 juli 2016 - 1 juli 2017:

  • Wie op jaarbasis meer verdient dan 44.360 euro, gaat vanaf 1 juli 2016 boven op de inflatie van 0,6% nog eens 4 procent meer huur betalen (4,6%).
  • Tussen 34.678 euro en 44.360 euro stijgt de huur 2 procent boven op de inflatie (2,6%).
  • Tot 34.678 euro is de huurstijging maximaal 1,5 procent op de inflatie van 0,6 procent, in totaal 2,1%.

Het omgekeerde (een huurverlaging) is ook mogelijk. Het proces om huurverlaging te krijgen is echter niet zo gemakkelijk.

Het is dus niet verwonderlijk dat huurders graag willen kopen. De jaarlijkse huurverhogingen zijn zo hoog dat velen uit hun huurwoning worden “gejaagd”.

Jos Koets
Jos Koets Financieel adviseur en schrijver

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.