Vragen? Bel ons: 088-22 77 344
vrijdag 23 maart 2018, 11:54 - Jos Koets
#lenen #hypotheek #betalen

Een foutje is soms snel gemaakt. Het is dan wel verstandig om deze fout zo snel mogelijk op te lossen. De gevolgen kunnen namelijk zeer groot zijn.

Studentenrekening teveel rood

Dit overkwam een voormalig student die een studentenkrediet had aangevraagd. Met dit krediet kon de persoon tot 1.000 euro rood staan. Deze 1.000 euro bleek even niet voldoende te zijn, waardoor de rood stand opliep tot 1.012,55 euro (dus 12,55 euro teveel). Het gevolg was dat de persoon diverse brieven kreeg van de bank om binnen vier weken de rekening aan te zuiveren tot binnen de kredietlimiet. Anders gezegd: deze persoon moest dus minimaal 12,55 euro overmaken naar de studentenrekening.

Gevolg: BKR-codering

Hieronder in het kort de situatie (bron: rechtspraak.nl).

 [eiseres] , thans 28 jaar oud, heeft bij de (rechtsvoorganger van) de Volksbank een bankrekening geopend, waarop een kredietlimiet was gesteld van € 1.000,-. Zij beschikte sinds 2012 ook over de mogelijkheid om haar rekening via internet te beheren. In 2013 is de kredietlimiet overschreden. Op 13 mei, 10 juni, 24 juni en 8 juli 2013 heeft de bank brieven aan [eiseres] geschreven. Omdat de debetstand niet binnen vier weken is aangezuiverd tot de kredietlimiet heeft de bank in de brief van 10 juni 2013 geschreven dat zij het gehele krediet opeist en heeft zij gevraagd het saldo van € 1.012,55 te voldoen. In de brief van 8 juli 2013 heeft de bank geschreven dat zij de betalingsachterstand zal melden bij het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) dat wordt bijgehouden door het Bureau Kredietregistratie te Tiel (BKR) indien de achterstand niet direct alsnog zal worden voldaan en er ook geen betalingsregeling is getroffen. [eiseres] heeft niet gereageerd op de brieven.

Door codering geen hypotheek

Door niet op tijd actie te ondernemen, heeft de bank een betalingsachterstand geregistreerd. Door deze registratie was het niet mogelijk om een hypotheek te krijgen. Ook via de “rechter” kreeg deze persoon geen gelijk. De rechter was van mening dat de bank het recht had om de registratie te melden. De bank had diverse keren de klant gevraagd om geld over te maken zodat de rood stand weer binnen de limiet zou komen.

Roodstand niet verstandig

Deze situatie laat zien dat de gevolgen zeer groot zijn als iemand niet op tijd actie onderneemt. Ik ben trouwens van mening dat het niet verstandig is om een rood stand aan te vragen bij een betaalrekening. Je loopt als het ware altijd achter de feiten aan. Veel personen gaan hier namelijk gebruik van maken. Hierbij is de betaalde rente ook nog eens een paar procent.

Jos Koets
Jos Koets Financieel adviseur en schrijver

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.