zaterdag 1 januari 2005, 01:00
#hypotheek #belasting
Per 1 januari 2005 zijn er een aantal zaken op fiscaal gebied veranderd die die voor u van belang kunnen zijn. We zetten de belangrijkste wijzigingen kort voor u op een rijtje.
 • De regeling Eigen Woning Forfait (eigenwoningforfait)
  Vanaf dit jaar is de zogenaamde regeling Eigen Woning Forfait (eigenwoningforfait) van kracht. Deze wordt ook wel de Wet Hillen genoemd, naar Hans Hillen. De regeling houdt in dat huiseigenaren die weinig of geen hypotheekschuld hebben met ingang van dit jaar kunnen profiteren van een extra aftrekpost. De overheid wil huiseigenaren op deze manier stimuleren om hun hypotheek versneld af te lossen. Samengevat komt het er op neer dat u geen belasting betaalt voor een huis waar u ook geen fiscaal voordeel van heeft in de vorm van hypotheekrenteaftrek.
  Voor meer informatie over de Regeling Eigen Woning Forfait, klik hier.
  Gaat u verhuizen, dan verwijzen wij u naar onze verhuis adviesmodule

 • Spaarloonregeling
  Met ingang van 1 januari 2005 is deelname aan de spaarloonregeling voor het lopende jaar slechts mogelijk bij de werkgever bij wie u op 1 januari van het jaar in dienst bent. Op het moment dat u in de loop van 2005 in dienst treed van een nieuwe werkgever, is deelnemen aan een spaarloonregeling in dat kalenderjaar niet mogelijk. Dit is ook aan de orde bij mensen die in het kalenderjaar van baan wisselen en die bij de eerste werkgever niet, of niet voor het maximum bedrag hebben kunnen deelnemen.

  Er ligt momenteel een voorstel bij de Eerste Kamer die het mogelijk moet maken om het op de spaarloon-rekening gespaarde loon te deblokkeren voor kosten van kinderopvang. Voorwaarde is dat in de spaarloonregeling de mogelijkheid tot het deblokkeren voor de kosten voor kinderopvang is opgenomen.

 • Extra controle aftrek lijfrentepremie
  Ieder jaar kiest de belastingdienst 1 of meerdere onderwerpen waar bij de controle extra op gelet wordt. Dit jaar wordt extra gelet of eventuele aftrek voor lijfrentepremies wel kloppen. U kunt een koopsom voor een lijfrente in aftrek brengen wanneer u aantoonbaar een pensioentekort hebt. Heeft u een pensioentekort over 2004 en betaalt u de lijfrentepremie of koopsom vóór 1 april van dit jaar, dan kunt u deze premie of koopsom alsnog in mindering brengen op uw inkomen over het jaar 2004. Uit de polis moet dan wel blijken dat de premie of koopsom vóór 1 april verschuldigd is aan de verzekeringsmaatschappij.

Voor online hypotheekadvies, klik hier.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.