Hypotheken
Gepubliceerd op: 1-7-2005 om 02:00
Woonlastenfaciliteit
Per vandaag (1 juli 2005) wordt de borgstelling van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) uitgebreid. De uitbreiding is gericht op het voorkomen van gedwongen verkopen, waarvan het aantal de laatste tijd sterk toegenomen is. De uitbreiding - die de woonlastenfaciliteit wordt genoemd - is een extra borgstelling voor een aanvullende lening. Met deze extra borgstelling kan gedurende een periode van maximaal twee jaar een deel van de woonlasten worden betaald. Deze extra ruimte geeft huishoudens met betalingsproblemen meer tijd om financieel weer uit de problemen te komen en daarmee kan voorkomen worden dat de woning gedwongen moet worden verkocht. De extra borg is bedoeld om inkomensdaling op te vangen als gevolg van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, echtscheiding en het overlijden van de partner.

Hoe werkt de woonlastenfaciliteit
Mensen die door bovenstaande redenen buiten hun schuld in betalingsproblemen komen, kunnen bij hun geldverstrekker een extra geldlening aanvragen met Nationale Hypotheek Garantie als borg. Met het geld uit deze lening kunnen schulden worden gesaneerd en mogen gedurende een periode van maximaal 2 jaar de woonlasten worden betaald.

De extra lening die mensen kunnen krijgen is maximaal 1,5 maal de hypotheekrente, maal de hypotheek. Dat is bij een lening van 160.000 euro en een rente van 6% 14.400 euro. Uit dit bedrag mogen ook de kosten van het afsluiten van de lening worden betaald en gedurende maximaal twee jaren ook de rente over deze lening. Na maximaal twee jaar moet men naast de gewone hypotheeklasten ook de rente uit de aanvullende lening gaan voldoen.

De geldgever bekijkt of het zinvol is de woonlastenfaciliteit toe te passen. Daarbij is onder meer van belang dat men na het afsluiten van de hypotheek geen extra leningen heeft genomen en voordat de betalingsachterstanden ontstonden de hypotheeklasten naar behoren zijn betaald.

Bron: www.nhg.nl

Voor onze online hypotheekadvies modules, klik hier.

Voor meer informatie over NHG, klik hier.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.