maandag 14 februari 2005, 01:00
#hypotheek
Nieuwsbericht
Volgens een woordvoorder van de Vereniging Eigen Huis (VEH) zullen de huizen in Nederland voor de gemeentelijke aanslag onroerendzaakbelasting (OZB) gemiddeld 50 procent hoger getaxeerd zijn dan in de vorige waarderingsronde. De eerste gemeenten hebben in de afgelopen dagen de nieuwe OZB-aanslagen opgestuurd. Deze aanslag is gebaseerd op de nieuwe WOZ-waarde (Wet Waardering Onroerende Zaken) van het huis. Het peiljaar voor de nieuwe waardebepaling is 2003. In de vorige taxatieronde werd de WOZ waarde bepaald op de waarde van de woningen in 1999. Vanwge de sterke stijging van de huizenprijzen tussen 1999 en 2003 wordt gerekend op een gemiddelde stijging van de WOZ-waardering van ongeveer 50 procent.

Aangezien de stijging van de huizenprijzen niet in iedere gemeente even sterk is geweest, zal ook de stijging van de WOZ waarde sterk afhangen van de gemeente waarin u woont. De VEH adviseert huizenbezitters de WOZ-waarde goed te controleren. Een te hoog getaxeerd huis levert hogere belastingaanslagen op aangezien de WOZ-waarde wordt gebruikt bij de vaststelling van de OZB en het eigenwoningforfait.

Belastingaangifte over 2004
De nieuwe waardetaxaties van woningen (WOZ-waarde) hebben nog geen gevolgen voor de belastingaangifte over vorig jaar, die vóór 1 april moet worden opgestuurd. Dat heeft het ministerie van Financiën meegedeeld. De nieuwe WOZ-waarde telt wel mee voor de aangifte over dit jaar, die volgend jaar moet worden verstuurd.

Voor online hypotheekadvies, klik hier.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.