dinsdag 10 mei 2005, 02:00
#pensioenen
Er zijn nu voor het eerst meer dan 2,5 miljoen Nederlanders die een AOW-pensioen ontvangen. Van deze 2,5 miljoen ontvingen 2,3 miljoen 65-plussers hun AOW in Nederland en ruim 200.000 65-plussers in het buitenland hun AOW-pensioen. Het aantal AOW'ers is de laatste decennia sterk gestegen en zal vanwege de vergrijzing ook de komende decennia sterk blijven stijgen. Op basis van de bevolkingsprognoses wordt verwacht dat het aantal AOW’ers rond 2038 een top zal bereiken van zo’n 4,5 miljoen. Daarna zal het aantal AOW’ers dalen, als gevolg van het lagere geboortecijfer sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.