donderdag 10 maart 2005, 01:00
#pensioen
De Nederlander doet weinig aan financiële planning. Maar liefst 60% bouwt geen volledig pensioen op. Dit blijkt uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD). Samen met de Universiteit Wageningen onderzocht het instituut hoe huishoudens sparen, lenen en financiële beslissingen nemen.

Meer dan de helft van de Nederlanders (60%) heeft geen volledige pensioenopbouw. Bij de meeste mensen komt dit omdat ze een aantal jaren geen premies hebben betaald. Veel alleenstaande ouders hebben een pensioenhiaat omdat bij echtscheiding de opgebouwde pensioenrechten verdeeld worden. Hoger opgeleiden blijken vaker een pensioenhiaat te hebben dan mensen met een lagere opleiding. Dat komt omdat de eerste groep vaker van baan en werkgever wisselt en zo een of meer pensioenbreuken oploopt.

Een algemene norm is dat 70% van het loon een goed pensioen is. Dit pensioen wordt opgebouwd wanneer men bijvoorbeeld 40 jaar aan een pensioenfonds heeft deelgenomen en 1,75% per jaar heeft opgebouwd zonder onderbreking of grote loonverschillen bij een nieuwe baan. Een pensioenhiaat kan worden gerepareerd door te sparen. Vrijwel alle Nederlanders vinden het nodig om een financiële reserve op te bouwen. Maar bijna de helft spaart zonder een duidelijk doel voor ogen te hebben.

Bron: Nibud

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.