Hypotheken Huizenmarkt
Gepubliceerd op: 22-3-2007 om 01:00
Nieuwsbericht
De vergrijzing zal grote gevolgen hebben voor de Nederlandse woningmarkt. Dat blijkt uit een onderzoek van Dirk Brounen, universitair hoofddocentvastgoedfinanciering, en Peter Neuteboom, onderzoeker woningmarkt aan het Woningmarkt Expertise Centrum bij de RSM Erasmus University in Rotterdam. Aan de ene kant neemt het aantal 65-plussers enorm toe (van 1,1 miljoen huishoudens in 2002 naar 2,2 miljoen in 2040) en aan de andere kant veranderen ook hun woonwensen sterk. Alleen al in de afgelopen tien jaar steeg het aantal 75-jarigen dat een appartement bewoont van 6,7% naar 22,1%. Hoewel de behoefte aan appartementen en huurwoningen in het algemeen toeneemt naarmate de leeftijd van een persoon stijgt, lijken moderne senioren als gevolg van een toegenomen vitaliteit en een opgebouwde overwaarde op de eigen woning steeds meer behoefte te hebben aan een eigen koopwoning op latere leeftijd.

De onderzoekers waarschuwen beleidsmakers, projectontwikkelaars en zorgaanbieders om rekening te houden met deze ontwikkelingen. Alleen wanneer er aansluiting kan worden gevonden op de woonwensen van senioren kan namelijk een verdere stagnatie op de woningmarkt worden voorkomen, zo menen de onderzoekers.

Bron: www.rsm.nl, Trouw

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.