woensdag 20 april 2005, 02:00
#pensioenen
Uit de Nota Ouderenbeleid van Staatssecretaris Ross (VWS) blijkt dat - bij een tijdige voorbereiding - de toename van het aantal ouderen geen bedreiging van de samenleving hoeft te zijn, maar een verrijking kan zijn. Het kabinet wil dit bereiken met zeven speerpunten voor het ouderenbeleid van de komende jaren. Nu zijn er voor iedere tien werkenden drie gepensioneerden. In 2030 zijn er op elke tien werkenden liefst zes gepensioneerden. Deze forse toename van het aantal ouderen zal vanaf 2010 steeds meer druk opleveren op de zorg, de AOW en allerlei andere voorzieningen.

Een andere ontwikkeling is dat mensen steeds langer leven, langer gezond blijven, langer deelnemen aan het arbeidsproces en zijn hoger opgeleid. Naast hun AOW beschikken ouderen vaak over een aanvullend pensioen, een eigen woning of vermogen.

Het kabinet wil de vergrijzing in goede banen leiden en profiteren van de voordelen daarvan. Hiervoor heeft het kabinet zeven speerpunten voor het ouderenbeleid geformuleerd.

 • Gezond oud worden
  Gezond oud worden vraagt om een gezonde levensstijl op jonge leeftijd. Overgewicht, roken, ongezonde voeding en weinig beweging vormen een aanslag op de gezondheid. Het kabinet zet in op een leven lang sporten en bewegen.
 • Actieve bijdrage op latere leeftijd
  Mensen moeten zolang mogelijk blijven deelnemen aan de samenleving. Het kabinet wil daarom de arbeidsparticipatie verhogen van ouderen tot 65 jaar. Daarnaast wil het kabinet leeftijdsdiscriminatie en andere belemmeringen wegnemen voor mensen die na hun 65ste willen doorwerken.
 • Inkomen op peil houden
  Ouderen moeten financieel zelfstandig kunnen leven. Om daarvoor te zorgen moeten generaties solidair zijn met elkaar. Het kabinet wil een hogere arbeidsparticipatie, zodat meer mensen de lasten helpen dragen. Daarnaast pleit het kabinet ervoor zo min mogelijk schulden achter te laten voor de komende generaties. Zij moeten straks namelijk ook de lasten van de vergrijzing dragen.
 • Adequate woonvoorzieningen
  Ouderen moeten een ruim aanbod hebben aan passende woonruimte. Dat wil zeggen met aandacht voor individuele wensen, ingericht op zelfredzaamheid en te combineren met zorg. Het kabinet maakte al eerder afspraken over de bouw van 255.000 extra 'nultreden' woningen voor 2009, waarvan er 99.000 geschikt zijn voor zorg.
 • Vrij en veilig bewegen in de omgeving
  Ouderen moeten zich veilig voelen in de eigen wijk. Het kabinet wil dat bereiken via het grotestedenbeleid, onder meer door preventie, meer 'blauw' in de wijk, lik-op-stuk rechtspraak en de deelname van buurtvaders. Openbaar vervoer en openbare gebouwen moeten beter toegankelijk en bereikbaar worden voor ouderen.
 • Zorg verzekeren
  Het kabinet wil de zorgmiddelen veiligstellen voor de meest kwetsbare mensen. Er moet voldoende en toegankelijke zorg beschikbaar zijn, met keuzevrijheid en van goede kwaliteit. Innovatie en kennisontwikkeling krijgen prioriteit. Ook de ondersteuning in woonwijken wordt versterkt.
 • Waardig kunnen sterven
  Het kabinet wil rekening houden met de wensen van stervenden en hun naasten. De medische en psychosociale hulp om kwaliteit in de laatste fase van het leven te behouden (palliatieve zorg) wordt versterkt. Deze zorg zal zoveel mogelijk worden verleend door reguliere zorgverleners, zoals huisartsen en wijkverpleegkundigen. Medische besluitvorming over het levenseinde moet volgens het kabinet zorgvuldig en toetsbaar blijven en aansluiten op de opvattingen in de samenleving.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.