woensdag 20 april 2005, 02:00
#pensioenen
Uit een onderzoek van Stichting Pensioenkijker.nl blijkt dat vrouwen niet of te laat op zoek gaan naar informatie over pensioen. et pensioen én het pensioenbewustzijn van met name vrouwen behoeft volgens Pensioenkijker.nl dringend extra aandacht. Daarom organiseerde de stichting woensdag 20 april het middagcongres: Vrouwen en hun pensioen, Een zorg voor later? Tijdens het congres - waar o.a. als gastspreker minister de Geus aanwezig was - zijn de resultaten gepresenteerd van het eerste onderzoek in Nederland naar pensioenen en pensioenbewustzijn onder vrouwen. De belangrijkste conclusies uit het onderzoek:
  • één op de acht vrouwen weet met hoeveel geld zij het na haar pensioen moet doen;
  • één op de vijf vrouwen geeft aan goed op de hoogte te zijn van de gevolgen van het overlijden van de partner;
  • vrouwen blijken zich minder vaak dan mannen de vraag stellen waarvan zij moeten rondkomen na hun pensionering;
  • op de vraag wat het beste moment is om het pensioen onder de loep te nemen, antwoordde de meerderheid van de vrouwen met: 'als mijn partner overlijdt' of 'op het moment van pensionering';

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.