woensdag 6 juni 2007, 02:00
#pensioen
Open pensioenfonds uitkomst voor velen
Het AVV (Alternatief voor Vakbond) richt in samenwerking met Cordares een open pensioenfonds op. De doelgroepen van dit fonds zijn alle werkenden die nu geen mogelijkheid hebben bij een pensioenfonds pensioen op te bouwen: freelancers, zelfstandigen (ZZP'ers) en werknemers zonder pensioentoezegging.

De bovengenoemde groepen waren tot nu toe vooral aangewezen op pensioenverzekeraars. Net als elk ander pensioenfonds wordt er fiscaal voordelig gespaard. Het bedrag dat elk jaar wordt ingelegd mag voor de belasting worden afgetrokken. Een ander groot voordeel van dit fonds zijn de voor pensioenfondsen typerend lage administratiekosten. Dit in tegenstelling voor verzekeringen, waarbij vaak relatief hoge kosten worden berekend.

Daarnaast is het Opene pensioenfonds flexibel. Een deelnemer bepaalt zelf ieder jaar hoeveel hij inlegt en hoe risicovol het wordt belegd. Als de deelnemer even wat krapper bij kas zit, dan kan er zonder boete minder premie worden ingelegd. Uiteraard heeft dat wel invloed op de pensioenopbouw. Als de deelnemer besluit eerder met pensioen te gaan, dan kan het kapitaal zonder kosten worden opgenomen en worden omgezet in een levenslang pensioen.

In tegenstelling tot reguliere pensioenfondsen, is er bij het Open Pensioenfonds geen sprake van een collectieve spaarpot. Iedere zelfstandige spaart voor zijn eigen pensioen.

Bron: cordares.nl

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.