dinsdag 11 december 2007, 01:00
#hypotheken
Miljoenen schade door te hoge taxaties
Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) klaagt 68 taxateurs aan waarvan verwacht wordt dat ze bewust huizen te hoog hebben getaxeerd. Het WEW is verantwoordelijk voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG). Wanneer een huiseigenaar met een NHG hypotheek een huis gedwongen moet verkopen en de hypotheekschuld hoger is dan de opbrengst van de verkoop, dan betaalt het waarborgfonds het verschil. Het WEW zegt vier miljoen euro schade te hebben geleden tussen 2003 en 2006 doordat taxateurs woningen opzettelijk te hoog hebben getaxeerd. Het WEW kondigt dinsdag aan de taxateurs aan te klagen bij de rechtbank en daar de opgelopen schade te verhalen.

In totaal werden 629 taxatierapporten onderzocht, waarvan er 159 niet deugden. De rapporten van de 68 daarvoor verantwoordelijke taxateurs zijn onderzocht door de brancheverenigingen. Het waarborgfonds wacht eerst op de uitspraak van een tuchtcommissie van de brancheverenigingen. Die kunnen hun leden berispen of ontslaan. Het waarborgfonds wil daarnaast voor de rechter de schade op de taxateurs verhalen.

Het fonds laat voor dit jaar ongeveer 950 rapporten onderzoeken en verwacht daarin ongeveer vijftien procent aan foute rapporten aan te treffen. Het fonds wil daarom een aantal veranderingen doorvoeren. Zo stelt het voor dat banken voortaan de opdracht tot taxeren geven. Daarnaast moet een fonds worden opgezet waaruit schades kunnen worden betaald.

Bron: Waarborgfonds eigen woning

Voor meer informatie over NHG, klik hier.

Voor hypotheekadvies voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie, klik hier.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.