woensdag 2 maart 2011, 20:36
#pensioen
Pensioenpremies omhoog vanwege toegenomen levensverwachting
Het ABP - het grootste pensioenfonds van Nederland - gaat de premies voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen per 1 april 2011 met een half procent verhogen. Het bedrijfstakpensioenfonds voor werkgevers en werknemers van overheid en onderwijs was de afgelopen jaren vaak in het nieuws omdat de dekkingsgraad vanwege tegenvallende beleggingsresultaten en een zeer lage rente sterk gedaald was. De dekkingsgraad blijkt echter weer gestegen tot boven de 105 procent. Dus dat is niet de reden dat de premies omhoog moeten. De premieverhoging is volgens het ABP nodig als gevolg van de toegenomen levensverwachting. De tijdelijke opslag op de premie van 1 procent, in het kader van herstel van de financiële positie, blijft voorlopig wel gehandhaafd. Eind mei wordt bepaald of de herstelopslag ook voor de tweede helft van dit jaar gehandhaafd moet blijven en of eventueel een gedeeltelijke aanpassing van de pensioenen aan de stijging van de lonen mogelijk is. Uitgangspunt voor dat besluit is de financiële positie van het fonds per eind april.

Bron: ABP

Voor meer informatie over pensioenen, klik hier.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.