donderdag 29 november 2012 14:02
#Zorgverzekeringen
solidariteit minder bij ongezonde levensstijl
Bijna de helft van de Nederlanders vindt dat de zorgpremie van mensen die ongezond leven omhoog moet kunnen. Dat stelt nu.nl op grond van 2 onafhankelijke onderzoeken van onderzoeksinstituut NIVEL en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Volgens NIVEL vindt 40 procent van de Nederlanders dat ongezond leven tot een hogere zorgpremie moet kunnen leiden, terwijl het SCP in een onderzoek vermeldt dat 48% van de bevolking ''het acceptabel zou vinden om een grotere financiƫle bijdrage te vragen''.

Solidariteit
Het Nederlandse zorgstelsel is gebaseerd op het solidariteitsbeginsel: simpel gezegd, we betalen alle zorg met zijn allen en verdelen de kosten naar draagkracht. In de praktijk leidt dit ertoe dat de hogere inkomens meer betalen (bijvoorbeeld door de inkomensafhankelijke bijdrage) dan de lagere inkomens, ook al hebben ze misschien minder zorg nodig. Uit de onderzoeken blijkt ook dat de overgrote meerderheid van de Nederlanders nog steeds unaniem achter het solidariteitsbeginsel van het zorgstelsel staan. Wel is het zo dat een groter deel van de Nederlanders (85%) dit voornamelijk doet uit eigenbelang: men is solidair omdat de betaler beseft dat het risico waarvoor men betaalt zichzelf ook kan overkomen. Het betalen wordt minder gezien als een morele plicht ten opzichte van de zwakkeren in de samenleving (65% mee eens) of het persoonlijk meevoelen met een uitkeringsgerechtigde (38% mee eens).

Ongezonde leefstijl
Maar als het over ongezonde leefstijlen gaat, is men iets minder solidair. Dan vindt bijna de helft dat de ongezonden meer voor de hogere kosten van de eigen ongezondheid moeten opdraaien. Tegelijkertijd is er ook een grote groep weer tegen hogere zorgpremies voor een ongezonde leefstijl. Zij vinden dat mensen met een ongezonde leefstijl net zo veel recht hebben op een medische behandeling als mensen met een gezonde leefstijl. Vaak wordt daarbij ook als argument vermeld dat het moeilijk is om een exacte scheidslijn te bepalen voor welke levensstijlen gezond en welke ongezond zijn. Dat roken tot een ongezonde levensstijl behoort zal iedereen beamen, maar wat als iemand een gevaarlijke sport beoefent of kinderen op latere leeftijd zorg nodig hebben door ongezonde voeding in de jeugd?

Vermoedelijk zal er de komende jaren door de stijgende zorgkosten steeds meer discussie ontstaan over de solidariteit en de grenzen van de solidariteit. Daarom zijn we benieuwd naar uw mening. Wat vindt U? Moeten mensen met een ongezonde levensttijl meer bijdragen aan de zorgkosten? En waar behoort dan de scheidslijn te liggen, wanneer is een ongezonde levensstijl onverantwoord te noemen? U kunt uw reactie onder dit bericht plaatsen.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.