Hypotheken Huizenmarkt
Gepubliceerd op: woensdag 29 mei 2013 om 10:13
"Meer coulance in zware economische tijden"
Een bank mag niet zomaar gebruik maken van haar recht om een woning middels een executieveiling te verkopen als er sprake is van betalingsachterstanden. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank van Amsterdam.

Volgens de uitspraak moeten banken zich in deze economisch slechte tijden, waarin veel huizen onder water staan, coulanter opstellen dan in economisch goede tijden: "een bank dient tot het uiterste te gaan voor zij het middel van een openbare veiling kiest. Als het in redelijkheid nog mogelijk lijkt dat door middel van een regeling een grote restschuld kan worden voorkomen, dan moet daarvoor gekozen worden", aldus de voorzieningenrechter in de uitspraak. De bank zal dus ook rekening moeten houden met de belangen van de hypotheekhouder. Vooral als huizen onder water staan, waarbij de hypotheekschuld hoger is dan de waarde van de woning, dient een bank daar rekening mee te houden en zich coulanter op te stellen.

In de betreffende zaak zou de schuldenaar bij gedwongen verkoop van zijn woning zeker een restschuld van € 50.000 overhouden, terwijl de totale achterstanden € 15.000 bedroegen. De rechter vond deze achterstanden "te overzien", zeker bezien in verhouding tot de restschuld waar de schuldenaar mee geconfronteerd zou worden als het tot een executieveiling zou komen.

De schuldenaar had reeds drie keer een achterstand opgelopen op de hypotheek, maar weer ingelost. Op het moment van de uitspraak waren alle betalingsachterstanden aangaande de hypotheektermijnen ingelopen, maar hadden andere schuldeisers executoriaal beslag op de woning gelegd.

En omdat de bank inmiddels ook veilingkosten had gemaakt, wilde zij deze door de schuldenaar vergoed zien. Omdat de bank niet verwachtte dat de schuldenaar deze kon voldoen, wilde ze alsnog tot executieverkoop overgaan.

Maar deze vlieger ging dus niet op. De veilingkosten tesamen met de overige schulden waren tesamen met € 15.000 fors lager dan de mogelijke restschuld, waarop de rechter de executieveiling verbood.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.