vrijdag 16 augustus 2013, 15:40
#huizenmarkt
Kadaster maakt in databestanden ook de huizenprijzen al bekend
Vanmorgen maakte het Kadaster bekend hoeveel woningen er in juli 2013 zijn verkocht. Dit bleken er 9.659 te zijn, wat neer komt op een stijging van 29,6% ten opzichte van de 7.451 woningen die in juli 2012 werden verkocht. Ook als er vergeleken wordt met juni 2013, is een forse stijging waar te nemen. In juni 2013 werden er 7.224 woningen verkocht en daarmee zijn met de 9.659 verkochte woningen in juli ruim 33% meer woningen verkocht.

Toch moeten deze cijfers niet direct als een opleving van de woningmarkt gezien worden. De afgelopen jaren werden er in juli wel vaker fors meer woningen verkocht dan in juni. Op 2012 na, maar dat werd veroorzaakt door de geplande verhoging van de overdrachtsbelasting, die uiteindelijk niet doorging.
  • Juli 2011: 9,3% meer woningen verkocht dan in juni 2011
  • Juli 2010: 12% meer woningen verkocht dan in juni 2010
  • Juli 2009: 33,4% meer woningen verkocht dan in juni 2009
  • Juli 2008: 12,3% meer woningen verkocht dan in juni 2008

Huizenprijzen: +1%
Normaal gesproken publiceert het Kadaster de wijziging van de huizenprijzen pas later, namelijk samen met het Centraal Bureau voor de Statistieken (CBS). Ditmaal stond de publicatie van de huizenprijzen op 21 augustus gepland. Vandaag zijn echter ook de wijzigingen van de huizenprijzen al zichtbaar op de databestanden van het Vastgoed Dashboard van het Kadaster.

De prijsindex voor bestaande woningen is in juli 2013 gestegen naar 85,4 ten opzichte van 84,4 in juni 2013. Daarmee zijn de huizenprijzen ten opzichte van voorgaande maand ruim 1% gestegen. Wordt er vergeleken met dezelfde maand in het vorige jaar (juli 2012), dan zijn de huizenprijzen echter nog altijd met 5% gedaald.

Ook de gemiddelde koopsom in juli 2013 was reeds zichtbaar. Deze bedraagt € 213.967. In juni 2013 bedroeg deze € 206.114. Daarmee is de gemiddelde koopsom in juli 2013 met 3,81% gestegen ten opzichte van juni 2013. Wordt er echter vergeleken met juli 2012, waarin de gemiddelde koopsom € 216.721 bedroeg, dan is de gemiddelde koopsom in juli 2013 nog 1,3% lager.

Met deze ontwikkelingen lijkt de daling op de huizenmarkt wel ten einde te komen. Het is nu alleen afwachten of dit een structureel omslagpunt blijkt te zijn of een tijdelijk herstel vanwege het vrijwel altijd goede zomerseizoen op de huizenmarkt.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.