donderdag 22 augustus 2013, 14:43
#huizenmarkt #hypotheek
Maximale hypotheek kan tot 10% dalen
De huizenkoper die in 2014 een woning wil gaan kopen, moet er ernstig rekening mee houden dat de maximale hypotheek in 2014 wederom lager zal worden. Hoeveel is nog niet bekend, maar de daling zou in het ergste geval tot bijna 10% kunnen oplopen. Dat heeft HomeFinance indicatief berekend op basis van een vergelijking met het voorgaande jaar.

Koopkracht: -1%
Aanleiding voor het maken van deze berekeningen zijn de koopkrachtcijfers over 2012 die het Centraal Bureau voor de Statistieken onlangs bekend heeft gemaakt. Gemiddeld is de koopkracht in 2012 met 1% gedaald. Deze koopkrachtcijfers zijn een belangrijke indicator voor de te verwachten woonquotes van 2014. De woonquotes, het percentage van het bruto inkomen dat aan woonlasten besteed mag worden, worden jaarlijks opgesteld door het NIBUD. Door de daling van de koopkracht zullen de woonquotes naar verwachting meedalen. En omdat de maximale hypotheek grotendeels wordt bepaald door de hoogte van de woonquotes, zal deze waarschijnlijk ook verder dalen.

HomeFinance berekende voor startende kopers (veelal inkomens tot 2 keer modaal) en een hypotheekrente van 5% wat de mogelijke gevolgen zouden kunnen zijn:

Inkomen(s)Maximale hypotheek
Inkomen 1Inkomen 2200920102011201220132014*
€ 16.500€ 16.500€ 133.704€ 145.998€ 103.992€ 105.016€ 94.771€ 85.637*
€ 33.000€ 0€ 158.805€ 157.781€ 150.609€ 148.560€ 140.875€ 127.299*
€ 33.000€ 16.500€ 238.208€ 236.671€ 225.913€ 222.839€ 211.313€ 190.948*
€ 49.500€ 0€ 252.039€ 251.271€ 242.050€ 238.208€ 215.155€ 194.420*
€ 33.000€ 33.000€ 317.610€ 315.561€ 301.217€ 297.119€ 281.751€ 254.597*
€ 49.500€ 16.500€ 336.052€ 335.027€ 322.733€ 317.610€ 286.874€ 259.227*
€ 66.000€ 0€ 368.838€ 367.813€ 356.543€ 348.347€ 317.610€ 287.001*
Wijziging max. hypotheek0,27%-5,91%-1,49%-7,71%-9,64%*
Wijziging koopkracht-0,50%-0,80%-1,00%  
 *Dit betreffen indicatieve schattingen op basis van het doorrekenen van de cijfers van het voorgaande jaar.

Het Nibud baseert de berekeningen van de woonquotes voor een groot gedeelte op de koopkrachtontwikkelingen van het jaar voorafgaand aan de berekeningen. Zo berekende het Nibud in oktober 2012 dat in 2013, mede door de koopkrachtdaling van 2011 (-0.8%), gemiddeld 2,5% minder aan hypotheek geleend kon worden. Voor de startende kopers daalden de woonquotes en de maximale hypotheek in 2013 echter nog harder met gemiddeld 7,71%.

Startende kopers werden in 2011 relatief hard getroffen in koopkrachtdaling en konden onder andere daardoor in 2013 vaak bijna 8% minder lenen. Voor de berekeningen van 2014, die het Nibud ongeveer in oktober 2013 uitvoert, zal het Nibud o.a. de koopkrachtdaling van 2012 met 1% meenemen. Als de 1% koopkrachtdaling van 2012 relatief tot dezelfde daling van de woonquotes zal leiden als de 0,8% koopkrachtdaling van het voorgaande jaar 2011, dan zou de daling van de woonquotes en de maximale hypotheek voor starters in 2014 tot bijna 10% kunnen oplopen.

Navraag bij het Nibud leert dat bij de berekening van de woonquotes in grote mate rekening wordt gehouden met de koopkrachtontwikkelingen. Maar daarnaast spelen nog veel andere factoren een rol. Inhoudelijk kon het Nibud dan ook nog geen uitspraken doen over de te verwachten woonquotes in 2014. Wel gaf de Nibud woordvoerder aan dat door de slechte economische ontwikkelingen niet te verwachten valt dat de woonquotes en dus ook de maximale hypotheek in 2014 zal stijgen.

Homefinance.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor onze cookie en privacyverklaring.